Igman Initiative
Vojvodjanska inicijativa za EU
Association PHILIA
 
  Dobrodošli na veb prezentaciju Centra za regionalizam
POZIV ZA PREDLOGE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUSTVA
Newsletter - maj 2012
    Korisni linkovi
LGI Budapest >>
Fond za otvoreno društvo Srbija >>
Committee of the Regions >>
Institute of the Regions of Europe >>
Vlada AP Vojvodine >>
Pokrajinski sekretarijat za regionalnu i međunarodnu saradnju >>

EKSPERTSKI IZVEŠTAJ O REGIONALNOJ SARADNJI ZEMALJA DEJSTONSKOG SPORAZUMA

Igmanska inicijatva, uz podršku Evropskog fonda za Balkan, od marta ove godine realizuje ekspertski projekt Indeks regionalne saradnje zemalja Dejtonskog sporazuma. Ovaj izveštaj treba da posluži kao shadow report za zvanične izveštaje koje EU svake godine priprema za zemlje koje su na putu ka ovoj evropskoj integraciji. Eksperti Igmanske inicijative iz četiri države su nedavno završili preliminarni izveštaj koji je upućen delegacijama EU u ovim zemljama. Izveštaj je predstavljen javnosti 5. jula 2021. na konferenciji za novinare u Beogradu, kao i na 28. sesiji Igmanske inicijative koja je 8. jula 2021. održana u Podgorici.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


MARINI FRATUCAN NAGRADA ZA NEGOVANJE DOBROSUSEDSKIH ODNOSA SRBIJE I REGIONALNE SARADNJE

Centar za regionalizam, Evropski pokret u Srbiji i Centar za spoljnu politiku po prvi put dodelili nagradu „Živorad Kovačević“
Marina Fratucan, novinarka Tv N1 je prva dobitnica nagrade „Živorad Kovačević“, koju su ove godine uvele organizacije civilnog drištva Centar za regionalizam, Evropski pokret u Srbiji i Centar za spoljnu politiku. Nagrada je namenjena pojedincima koji su dali doprinos unapređivanju dobrosusedskih odnosa Srbije i regionalne saradnje. Svečanost povodom dodele nagrade održana je 22. juna u galeriji Had u Beogradu, a pokrovitelj dodele nagrade je bio Jan Bratu, šef Misije OEBS u Srbiji.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Osnaživanje mladih u Srbiji za njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada, kao i za uspešniju borbu za ostvarivanje njihovih prava i interesa

Zoom konferencija na temu “Osnaživanje mladih u Srbiji za njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada, kao i za uspešniju borbu za ostvarivanje njihovih prava i interesa”, koja je održana 25. juna 2021. godine je bio poslednji događaj u okviru projekta sa istoimenim nazivom koji je u prvoj polovini godine realizovao Centar za regionalima uz podršku Ambasade Australije u Beogradu. U okviru ovog kompleksnog projekta realizovana je serija od šest treninga za maturante srednjih škola sa ciljem da se bolje upoznaju sa mogućnostima za izlazak na tržište rada, kao i pravima koja im sleduju iz radnog odnosa kada ga jednom zasnuju. U okviru projekta je u štampanoj i elektronskoj formi izdata publikacija Radna knjižica za mlade.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Trening za mlade u Novom Sadu u okviru projekta “Ostvarivanje prava mladih na zapošljavanje i osnaživanje na izlazak na tržište rada”

U okviru projekta “Ostvarivanje prava mladih na zapošljavanje i osnaživanje na izlazak na tržište rada”, koji je podržala Ambasada Australije u Beogradu, 12. i 13. aprila 2021. godine održan je trening za mlade iz Novog Sada, uglavnom maturante srednjih škola u ovom gradu. Na treningu je učestvovao preko dvadeset mladih maturanata. Prvog dana treninga učesnici treninga su imali priliku da prate prezentaciju koju je pripremila Marija Martinić, trener na projektu koja se odnosi na osnaživanje mladih za izlazak na tržišt rada. Drugog dana mladi učesnici treninga su imali priliku da postavljaju pitanja treneru i da kroz neposrednu komunikaciju razjasne stvari koje su im ostale nejasne nakon prezentacije.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Konferencija Brojnost manjina utiče na ostvarivanje prava

Na regionalnoj konferencije 8. aprila 2021. koju je Centar za regionalizam organizovao uz podršku Fondacije Hanss Seidel, pripadnici nacionalnih manjina iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije složili se da su odredbe Zakona zasnovane na statističkoj brojnosti često prepreka u ostvarivanju manjinskih prava posebno kada je reč o manje brojnim nacionalnim manjinama.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Projekt “Ostvarivanje prava mladih na zapošljavanje i osnaživanje na izlazak na tržište rada”

Centar za regionalizam, uz podršku Ambasade Australije, početkom 2021. godine započeo je sa realizujacijom projekta “Ostvarivanje prava mladih na zapošljavanje i osnaživanje na izlazak na tržište rada”. U okviru projekta je sačinjen je vodič RADNA KNJIŽICA ZA MLADE koji se nalazi u odeljku PUBLIKACIJE ovog sajta. Projektom je predviđeno da se u šest lokalnih zajednica u Srbiji, (Novi Sad, Subotica, Beograd, Zaječar, Niš i Novi Pazar), održe dvodnevni treninzi koji treba da im pomognu u osnaživanju za izlazak na tržište rada. Tokom treninga učesnici će se osposobiti da i sami kasnije edukuju mlade u svojoj sredini o ovoj materiji.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Trening za mlade na temu “Ostvarivanje prava mladih na zapošljavanje i osnaživanje na izlazak na tržište rada” Južnobački okrug i Severnobački okrug.

Na radnom okruglom stolu u Tavankutu, koji je organizovao Centar za regionalizam, predstavljen je preliminarni ekspertski izveštaj o uticaju ekonomskih faktora na ostvarivanje prava hrvatske zajednice u periodu 2015, 2016. i 2017. godine. Uvodno izlaganje je podneo koordinator projekta Aleksandar Popov ukazujući da nacionalne manjine žive duž pograničnig pojasa Srbije i da su te oblasti uglavnom ekonomski nerazvijene. On je skrenuo pažnju na bilateralne sporazume između Srbije i Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Makedonije u kojima se preporučuje ekonomsko jačanje nerazvijenih područja i potrebe većih ulaganja i Srbije i država matičnih naroda u područja gde žive nacionalne manjine.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Konferencija: Ekonomski status nacionalnih manjina u regionu-Crna Gora, Hrvatska i Srbija.

Regionalna online konferencija na temu Ekonomski status nacionalnih manjina u regionu-Crna Gora, Hrvatska i Srbija. Konferenciju je 28. januara 2021. organizovao Centar za regionalizam uz podršku Hanns Seidel fondacije
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Konferencija "Manjine"

U poslednje tri decenije Srbija , Hrvatska i Crna Gora imaju značajan uticaj na međusobne manjinsko-većinske odnose koji su ne retko određeni stepenom i kvalitetom položaja njihovih sunarodnika kao pripadnika manjinskih zajednica-rečeno je na on-line regionalnoj konferenciji “Uticaj položaja nacionalnih manjina na međudržavne odnose Srbije, Crne Gori Hrvatske
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


KONFERENCIJA „DVE DECENIJE POSLE“

Ove godine su se namirile dve okrugle godišnjice – dve decenije od početka normalizacije odnosa između zemalja Dejtonskog sporazuma i dvadeset godina postojanja Igmanske inicijative, kao najstarije regionalne mreže u regionu. Obe godišnjice su obeležene na konferenciji koja je 20. juna 2020. održana u Beogradu. Predstavljajući ekspertski izveštaj o dve decenije od početka normalizacije odnosa dejtonske četvroke, njegovi autori Zlatko Dizdarević i Dragan Đukanović su konstatovali da je u odnosima četiri zemlje za to vreme napravljen pun krug, pa se od regresije, preko početka normalizacije odnosa, ponovo došlo do regresije. Jelica Minić je u okviru ove teme govorila o saradnji zemalja regiona u vreme pandemije covid 19 i konstatovala da je i pored opšte situacije u vreme pandemije bilo i svetlih primera međusobne saradnje i solidarnosti.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Konferencija ”Ekonomski podsticaj nerazvijenim opštinama i položaj nacionalnih manjina”

Centar za regionalizam je 19. juna 2020.godine u Novom Sadu predstavio rezultate jednogodišnjeg istraživanja u okviru projekta “Ekonomski podsticaj nerazvijenim opštinama i položaj nacionalnih manjina” koji je realizovan uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Osnovni cilj projekta bio je da se utvrdi u kojoj meri Srbija ispunjava obaveze iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina (poglavlje X AP 23 ) posebno kroz ulaganja u nerazvijena područja i u kojoj meri se to odrazilo na poboljšanje ekonomskog položaja nacionalnih manjina.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


PREPORUKE MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Centar za regionalizam je upravo završio istraživanje na temu “Ekonomski podsticaj nerazvijenim opštinama i položaj nacionalnih manjina” koji realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. S obzirom da se tokom istraživanja došlo do podataka koji mogu pomoći u realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za nacionalne manjine posebno odeljaka X i XI, Ministarstvu za državnu upravu i lokanu samoupravu upućene su sledeće PREPORUKE:
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Ekonomski podsticaj nerazvijenim opštinama i položaj nacionalnih manjina

Početkom jula Centar za regionalizam je započeo realizaciju novog jednogodišnjeg projekta pod nazivom Ekonomski podsticaj nerazvijenim opštinama i položaj nacionalnih manjina. Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


KONFERENCIJA „STATUS I POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA U DRŽAVAMA NASTALIM RASPADOM SFRJ“

Centar za regionalizam je uz podršku Hanns Seidel fondacije, 18. juna 2019. u Novom Sadu organizovao konferenciju na temu STATUS I POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA U DRŽAVAMA NASTALIM RASPADOM SFRJ. Na ovoj konferenciji su vrhunski stručnjaci iz ove oblasti iz svih šest država nastalih raspadom SFRJ predstavili normativni i institucionalni okvir i stanje u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina u svakoj od ovih država.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Konferencija: Ekonomski faktori i uticaj na položaj nacionalnih manjina u lokalnim zajednicama - primeri mađarske, hrvatske, rumunske i bugarske nacionalne manjine

U Galeriji Matici srpske 14. decembra 2018. godine održana je konferencija na temu „Ekonomski faktori i uticaj na položaj nacionalnih mnjina u lokalnim zajednicama-primeri mađarske, hrvatske, rumunske u bugarske nacionalne manjine“ koja je održana u okviru istoimenog projekta koji je Centar za regionalizam realizovao uz podršku Ministarstva inostranih poslova Republike Bugarske.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


EKONOMIJA I MANJINE

U organizaciji Centra za regionalizam iz Novog Sada i uz podršku Fondacije Hans Zajdel , u Novom Sadu je 5. decembra 2018. održan treći okrugli sto u okviru šireg projekta “Eu integracije I ptanje nacionalnih manjina”.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Okrugli sto: Ekonomski faktori i ostvarivanje prava nacionalnih manjina - Primer rumunske zajednice u Beloj Crkvi

Okruglom stolu u Grebencu, mestu sa najvećim procentom pripadnika rumunske zajednice u opštini Bela Crkva, prisustvovali su članovi kulturno umetničkog društva “Đorđe Košbuk”, predstvnik lokalne samouprave, odnosno šef Mesne kancelarije Grebenac sa mestom rada u Jasenovu, kao i mesni paroh.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Okrugli sto - Ekonomski faktori i ostvarivanje prava nacionalnih manjiha - Primer mađarske zajednice u Senti

U okviru projekta „Ekonomski faktori i uticaj na položaj pripadnika nacionalnih manjina u lokalnim zajednicama – primeri mađarske, hrvatske, rumunske i bugarske nacionalne manjine“ koji podržava Amabasada Bugarske u Beogradu, Centar za regionalizam organizovao je okrugli sto u Senti. Cilj je bio predstavljanje ekspertskog izveštaja sastavljenog na osnovu prikupljenih podataka prilikom razgovora sa predstavnicima mađarske zajednice i lokalne samouprave Senta. Primedbe je bilo na broj odeljenja gde se odvija vaspitno obrazovni proces na mađarskom jeziku. Tačne brojke je dao predsednik Odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine-zajednice, Atila Perpauer. On je takođe obećao da će proslediti tačne podatke mejlom. Najviše reči je bilo o stanju u srednjoškolskom obrazovanju, obzirom da u Senti postoje četiri srednje škole u kojima se nastava odvija dvojezično na mađarskom i srpskom jeziku. Najviše se govorilo o tendencijama upisa za sva tri obrazovna nivoa. Predstavnici srednje škole “Boljai” i Medicinske škole su istakli da kod njih ne opada broj upisanih u prve razrede srednje škole mada je opšta tendencija smanjivanja broja đaka u osnovnim školama senćanske opštine. Direktori te dve srednje škole su istakli da obzirom na usmerenja za koje pripremaju đake, medicinska struka i gimnazija za talentnovane đake u oblasti matematike i likovne umetnosti, broj prijavljenih za upis u prvi razred se ne smanjuje, naprotiv on se povećava.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Okrugli sto: Ekonomski faktori i ostvarivanje prava nacionalnih manjinha - Primer hrvatske zajednice u Tavankutu

Na radnom okruglom stolu u Tavankutu, koji je organizovao Centar za regionalizam, predstavljen je preliminarni ekspertski izveštaj o uticaju ekonomskih faktora na ostvarivanje prava hrvatske zajednice u periodu 2015, 2016. i 2017. godine. Uvodno izlaganje je podneo koordinator projekta Aleksandar Popov ukazujući da nacionalne manjine žive duž pograničnig pojasa Srbije i da su te oblasti uglavnom ekonomski nerazvijene. On je skrenuo pažnju na bilateralne sporazume između Srbije i Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Makedonije u kojima se preporučuje ekonomsko jačanje nerazvijenih područja i potrebe većih ulaganja i Srbije i država matičnih naroda u područja gde žive nacionalne manjine.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


OKRUGLI STO - Osnaživanje mladih u Srbiji za njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada, i ostvarivanje njihovih prava i interesa

Na Okruglom stolu održanom 18. Jula 2018. U Novom Sadu, Aleksandar Popov, Direktor Centra za Regionalizam je predstavio projekat “Osnaživanje mladih u Srbiji za njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada, i ostvarivanje njihovih prava i interesa” koji je podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava. On je naglasio da je bitno unaprediti populacionu politiku i da treba raditi na rešavanju pitanja odliva mozgova iz zemlje. Centar za regionalizam je izradio radnu knjižicu kako bi se mladi osnažili na tržištu rada i bili upoznati sa svojim pravima.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Izveštaj sa okruglog stola - Manjine

Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, pozdravio je učesnike uvodnim izlaganjem, a panelisti su bili, Vlado Radulović, predstavnik Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Biljana Marković, predstavnica Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Milina Hrćan, zamenica sekretara u Pokrajinskom sekretarijatu za upravu, propise, obrazovanje i nacionalne manjine, Darko Baštovanović i Jelena Perković, članovi istraživačkog tima, kao i Jože Sivaček, predsednik Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine-zajednice i Saša Verbič, predsednik Nacionlnog saveta slovenačke nacionalne manjine-zajednice. Okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici nacionalnih saveta, ambasada, skupštinskih odbora, multietničkih opština i udruženja građana.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Konferencija “Uloga organizacija civilnog društva na podancionalnom nivou u pregovaračkom procesu”

Konferencija “Uloga organizacija civilnog društva na podanacionalnom nivou u pregovaračkom procesu”, koju je organizovao Centar za regionalizam 14. juna 2017. u Novom Sadu, okupila je predstavnike organizacija civilnog društva iz cele Srbije, Nacionalnog Konventa o EU (NKEU), državnih i pokrajinski organa, kao i medije. Cilj konferencije bilo je otvaranje šire javne debate o stvaranju mehanizma za učešće civilnog društva na podnacionalnom nivou u regionalnoj politici i koordinaciji strukturnih instrumenata.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Okrugli sto “EU INTEGRACIJE I PITANJE NACIONALNIH MANJINA”

Okruglom stolu Centra za regionalizam, na temu “EU integracije i pitanje nacionalnih manjina”, prisutvovalo je preko 50 predstavnika nacionalih saveta nacionalnih manjina, Pregovaračkog tima Srbije, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, ambasada, civilnog društva i medija.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Konferencija „Analiza sprovođenja bilateralnih sporazuma u oblasti unapređenja položaja nacionalnih manjina između Srbije i Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Makedonije”

Konferencija „Analiza sprovođenja bilateralnih sporazuma u oblasti unapređenja položaja nacionalnih manjina između Srbije i Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Makedonije“ održana je 23. septembra 2016. u Beogradu, u okviru istoimenog projekta, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. U uvodnom delu rada učestvovali su Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu uprave, lokalne samouprave i ljudskih prava, Meho Omereović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Srđan Đurović, predstavnik Fondacije za otvoreno društvo.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Izveštaj sa okruglog stola “Analiza sprovođenja bilateralnog sporazuma između Republike Srbije i Republike Makedonije “ ”

Na Okruglom stolu “Analiza sprovođenja bilateralnog sporazuma između Republike Srbije i Republike Makedonije “ održanog u Pančevu 04.04.2016., učestvovali su predstavnici srpske delegacije u Međuvladinoj mešovitoj komisiji Srbija-Makedonija, ambasade Republike Makedonije, Nacionalnog saveta makedonske nacionalne zajednice, lokalne samouprave, ustanova makedonske zajednice, nevladinog sektora, obrazovnih ustanova kao i mediji.   pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Okrugli sto “Analiza sprovođenja bilateralnog sporazuma između Republike Srbije i Republike Mađarske”

Okrugli sto “Analiza sprovođenja bilateralnog sporazuma između Republike Srbije i Republike Mađarske” održan je 29. marta 2016. u Subotici. Učesnike Okruglog stola je pozdravio gradonačelnik Subotice Jene Maglaji. Pored Nenada Ivaniševića, državng sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i novoizabranog kopredsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije Srbija - Mađarska, u okruglom stolu su učestvovali i predstavnici Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, Pokrajinskog sekretarijata za nacionalne manjine, uprave grada Subotice, gradskog ombudsmana i istorijskog arhiva u Subotici, kao i mediji. U svom uvodnom izlaganju Nenad Ivanišević je govorio o aktivnostima Srbije i Mađarske usmerenim ka rešavanju otvorenih pitanja između dve zemlje konstatujući da su oni od poslednjeg zasedanja MMK u 2011. svedeni na najmanju moguću meru što ne znači da se međususedski odnosi ne mogu još unapređivati.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Konferencija “ Vojvođanska inicijativa za EU – partnerstvo civilnog i javnog sektora”

Organizacije civilnog društva Vojvodine udružene u Vojvođansku inicijativu za EU organizovale su, 17. Marta u Novom Sadu, konferenciju „Vojvođanska inicijativa za EU – partnerstvo civilnog i javnog sektora” uz pokroviteljstvo Skupštine AP Vojvodine i TACSO kancelarije u Srbiji. Konferencija je održana sa ciljem da se podrži saradnja javnog i civilnog sektora u oblastima koje su od ključnog interesa za građanke i građane Vojvodine, gde je svakako jedan od prioriteta pristupanje Srbije EU i doprinos pokrajinskih organa i organizacija civilnog društva ovom procesu. Konferenciji su pored članova inicijative prisustvovali Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Republike Srbije sa EU, Ksenija MIlenković, v.d. direktorka Kancelraije za EU integracije, Frejk Janmat, šef sektora za EU integracije Delegacije EU u Srbiji i Zorica Rašković, nacionalni savetnik TACSO programa za Srbiju.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Okrugli sto „Analiza sprovođenja bilateralnog sporazuma između Republike Srbije i Republike Hrvatske”

Centar za regionalizam je 29. februara 2016. u Subotici organizovao okrugli sto na temu „Analiza sprovođenja bilateralnog sporazuma između Republike Srbije i Republike Hrvatske”. Okruglom stolu, koji je održan u prostoru Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV), prisustvovali su predstavnici ambasade Hrvatske u Beogradu, članovi HNV, predstavnici ustanova hrvatske zajednice, Gradski zaštitnik građana Subotice, kao i predstavnici medija i nevladinih organizacija.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

1 | 2 |3 |

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.