Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Pomirenje za budućnost – evropska perspektiva za zapadni Balkan

Dužina trajanja projekta: septembar 2009. – septembar 2010.
Projekat je podržan od strane Evropske komisije

Projekat obuhvata zemlje bivše Jugoslavije: Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Srbiju; sa ciljem pomirenja u regionu kao jednog od preduslova daljeg procesa evropskih integracija. Osnova ovog projekta je, unapređivanje dijaloga o pomirenju socijalnih, političkih i ekonomskih izazova u ostvarivanju prekogranične i regionalne saradnje nadležnih institucija.

Predviđeno je održavanje tri serije od tri okrugla stola i jedne regionalne konferencije, koja će okupiti predstavnike državnih organa, civilnog društva, stručnjaka i medija. Prvi okrugli sto održan je 4. decembra 2009. godine u Nišu, na kojem je učestvovalo preko 40 predstavnika vlasti i nevladinih organizacija, zatim drugi okrugli sto održaće se 26. marta 2010. godine  u Mostaru,  a nakon trećeg okruglog stola koji će biti 08. aprila 2010. godine u Osjeku, sledi završna regionalna konferencija u Zagrebu tokom juna 2010. godine.

Nosilac projekta je Agencija lokalne demokratije ALDA Subotica, a partneri na projektu su: Centar za regionalizam Novi Sad, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osjek i Local Democracy Agencies Niš i Mostar.

Projekat je podržan od strane Evropske komisije.


povratak na stranicu PROJEKTI


 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.