Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Državne politike regionalnog razvoja u Srbiji i Mađarskoj – komparativni pristup

Dužina trajanja projekta: januar - jul 2010.
Projekat je podržan od strane Ambasade Republike Mađarske u Srbiji

Konferencija će se održati 31. marta 2010. godine u  Novom Sadu. Cilj ovog skupa je da se uporedi zakonski i institucionalni okvir regionalnog razvoja u Mađarskoj i Srbiji i prenesu pozitivna iskustva, koja je do sada na tom planu imala Mađarska. Po novom Zakonu, novostvoreni regioni nemaju institucije koje bi se bavile izradom strategija razvoja i apliciranjem za evropske fondove niti dovoljno pozitivna iskustva u prekograničnoj saradnji, kao faktoru regionalnog razvoja, Zakonom je predvidjeno stvaranje regionalnih razvojnih agencija koje će se o ovome starati.

Da bi prevazišli deo ovih problema za primenu Zakona o regionalnom razvoju, možemo koristiti iskustava drugih zemalja koje su ranije pristupile podeli zemlje na statističke regione i stvorile kapacitete za uspešno apliciranje za evropske fondove, pri čemu je za Srbiju najbliži primer susedne Mađarske, koja je uz to i članica Evropske unije.

Pošto u javnosti postoje nedoumice oko samog procesa decentralizacije. ova konferencija treba da pomogne u otklanjanju tih nedoumica i da omogući razmenu i prenošenje iskustava Madjarske u ovoj oblasti i na taj način doprinese i uspešnijoj implementaciji Zakona o regionalnom razvoju.  Na skupu će biti naglašena i korelacija između procesa decentralizacije i mogućnosti korišćenja evropskih fondova, posebno onih namenjenih ravnomernom regionalnom razvoju i prekograničnoj saradnji.

Realizacija konferencije podržana je od strane ambasade Republike Mađarske u Srbiji.


povratak na stranicu PROJEKTI


 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.