Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Zatvoreni posebni birački spiskovi - Romi neposredno biraju svoj nacionalni savet

Dužina trajanja projekta: januar – mart 2010.  
Projekat je podržan od strane Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) Budimpešta

Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) Budimpešta, podržala je kampanju koju je Centar za Regionalizam iz Novog Sada organizovao za upis u poseban birački spisk (PBS) i formiranje nacionalnog saveta Roma. Upisom u ovaj birački spisak pripadnici romske nacionalne manjine stiču mogućnost da biraju svoj nacionalni savet koji predstavlja legitimnog predstavnika nacionalne manjine pred organima države i vlasti republike Srbije.

Ova kampanja je u drugoj polovini februara i marta 2010. godine  vođena na jugu Srbijeu mestima Leskovac, Bujanovac, Medveđa, Preševo, Vranje i Vlasotince,  kao i na istoku Srbije u mestima Zaječar, Bor, Knjaževac, Boljevac, Negotin. Na početku kampanje treneri Centra za regionalizam su za predstanike romskih organizacija iz navedenih mesta održali  seminar – trening na kojima su učesnici bili upoznati sa suštinom Zakona o nacionalnim  savetima, kao i o praktičnim koracima koje treba preduzeti na formiranju posebnog biračkog spiska.

Centar za Regionalizam je nakon toga, putem svojih aktivista na terenu koordinirao rad na upisu u poseban birački spisak za romsku zajednicu u navedenim opštinama. Rezultat svih navedenih aktivnosti tokom kampanje je upis preko 4000 Roma u PSB u ova dva područja.

Na ovaj način se značajno doprinelo  ispunjenju neophode kvote, tako da će Romi neposredno birati svoj nacionalni savet, koji će biti osnova njihove manjinske samouprave u skladu sa Zakonom o nacionanim savetima.


povratak na stranicu PROJEKTI


 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.