Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Susjedstvo – afirmacija multikulturalizam i saradnja na opštinskom nivou
       u zemljama Zapadnog Balkana

Dužina trajanja projekta: maj 2009. – maj 2011.
Projekat je podržan od strane Evropske komisije

Nosilac projekta je Helsinški parlament građana Banja Luke, a partnerske organizacije su HOMO iz Pule i Centar za regionalizam iz Novog Sada. Realizacija projekta započeta je sredinom 2009. godine i trajaće dve godine. Osnovu projekta čini istraživanje koje će se obaviti u po tri multietničke lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Ovo istraživanje će obuhvatiti lokalnu regulativu kao i funkcionisanje lokalnih institucija koji se odnosi na zaštitu prava manjina, kao i lokalne politike koje se vode u ovoj oblasti.

Istraživanje će biti publikovano i predstavljeno u svakoj lokalnoj zajednici u kojoj će biti sprovedeno. U drugoj fazi projekta predviđeno je održavanje regionalnih i lokalnih radionica u kojima će učestvovati predstavnici opština, nacionalnih manjina, ali i akteri civilnog društva. Cilj održavanja ovih radionica je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava, otklanjanje uočenih nedostataka, kao i razmena iskustava u definisanju i sprovodjenju lokalnih politika u oblasti zaštite prava manjina.

O  projektu će biti snimljen dokumentarni film, koji će biti prikazan na televizijama u sve tri zemlje.


povratak na stranicu PROJEKTI

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.