Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Evaluacija rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Dužina trajanja projekta: februar 2011. - april 2012.
Projekat je podržan od strane Fonda za otvoreno društvo

Zakon o nacionalnim manjinama donešen 2009. godine regulisao je prava nacionalnih manjina u četiri oblasti kulturne autonomije. Ovim Zakonom  su i nacionalni saveti  dobili široka ovlašćenja u oblasti ostvarivanja nacionalnog identiteta.U skladu sa visokim stepenom ovlašćenja neophodno je utvrditi i odgovarajući stepen odgovornosti i transparentnosti u njihovom radu. Kroz evaluaciju rada pet nacionalnih saveta (mađarski, slovački, rumunski, bugarski i romski) formulisaće se preporuke koje će unaprediti  rad ne samo ovih nacionalnih saveta već i nacionalnih saveta svih ostalih nacionalnih manjina, pre svega kroz veću transparentnost  njihovog rada i bolju komunikaciju sa nacionalnom zajednicom koju predstavljaju.

Evaluacija će se uraditi kroz jedinstveni upitnik koji od članova nacionalnih saveta, predstavnika institucija nacionalnih manjina i istaknutih ličnosti treba da da relevantne podatke i objektivnu sliku rada nacionalnih saveta.

Anketa je rađena u Dimitrovgradu, Bosilegradu, Nišu, Novom Sadu, Subotici, Senti, Kanjiži, Bačkom Petrovcu i Vršcu. Rezultati istraživanja će biti prezentovani javnosti kroz organizovanje konferencije na nacionalnom nivou a preporuke stručnog tima biće upućene Ministarstvu za ljudska i manjinska prava radi poboljšanja rada nacionalnih saveta i  primene pozitivne prakse.
povratak na stranicu PROJEKTI


 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.