Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Alternativna nacionalna strategija decentralizacije

Dužina trajanja projekta: april 2011. – april 2012.
Projekat je podržan od strane Ambasade Norveške u Beogradu

Centar za regionalizam je, uz podršku Ambasade Norveške u Beogradu,  u aprilu 2011. godine započeo projekat „Alternativna nacionalna strategija decentralizacije“ čiji je cilj da ponudi alternativu nacionalnoj strategiji decentralizacije. Izrada nacionalne strategije decentralizacije inicirana je od strane Vlade Republike Srbije ali je rad na njoj bojktovan od ministara te iste Vlade. Članovi Ekspertske grupe koju je formirala Vlada Srbije su napustili rad na tom projektu i najveći broj njih je prihvatio da kao novoformirani tim radi na projektu Alternativna nacionalna strategija decentralizacije koju realizuje Centar za regionalizam.

Tim novoformirane Ekspertske grupe je počeo sa radom sredinom 2011. godine i do kraja te godine završio je posao na izradi tog strateškog dokumenta. U okviru projekta u 2012. godini uradiće se prezentacija rezultata rada Ekspertske grupe, štampanje publikacije i lobiranje za preporuke koje će se aktivirati kada se stvore preduslovi za proces decentralizacije.


povratak na stranicu PROJEKTI


 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.