Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Strategija lokalnog razvoja opštine Preševo 2012-2017.

Projekat je podržan od strane Friedrich Ebert Stifung i Fonda za otvoreno društvo

Projekat Strategija lokalnog razvoja opštine Preševo za period 2012.-2017. Rađen je u saradnji opštine Preševo i Centra za regionalizam sa ciljem da se za ovu lokalnu samoupravu definiše strateški  dokument  u čijoj  izradi  participiraju svi relevantni učesnici u razvoju jedne mikroceline.

 Ovaj dokument,  treba da omogući  kvalitetan razvoj  ove zajednice  u skladu sa dinamikom razvoja šireg regiona s aspekta svih ključnih momenata održivog razvoja: infrastruktura, zaštita životne sredine, ekonomski razvoj, javna uprava, kultura.Kao važna dimenzija ovog  strateškog dokumenta za razvoj opštine Preševo je prihvatanje multietničnosti  kao elemenata koji uvažava razlike i razvija mehanizme koji   sprečavaju  krizne stuacije.


povratak na stranicu PROJEKTI


 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.