Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Monitoring implementacije dogovora između Kosova i Srbije u oblasti slobode kretanja ljudi i robe.

Projekat Monitoring implementacije dogovora između Kosova i Srbije u oblasti slobode kretanja ljudi i robe predstavljao je nastavak projekta Sloboda kretanja ljudi i roba izmedju Srbije i Kosova u kontekstu regionalne saradnje, koji je Centar za regionalizam realizovao tokom 2011. i 2012. godine. Glavni cilj projekta bio je da se pruži podrška regionalnoj saradnji između Srbije i Kosova u oblasti slobode kretanja robe i ljudi, što je jedan od preduslova za EU integracije za obe strane.

Tokom 8 meseci, mešoviti ekspertski tim, koji se sastojao od ukuno 6 eksperata iz Srbije i sa Kosova, sprovodio je istraživanje i monitoring kretanja robe i ljudi između Srbije i Kosova. U tom timu iz Srbije su bili Predrag Bijelić, Vladimir Petronijević, Bisera Šećeragić ic Miroslava Jelačić, dok su eksperti sa Kosova bili Doruntina Vinca i Albert Krasnići. Projekat su koordinirali Tatjana Tucić iz Centra za regionalizam u Novom Sadu i Zef Šalja iz NVO Majka Tereza iz Prištine.

Radeći na projektu Monitoring implementacije dogovora između Kosova i Srbije u oblasti slobode kretanja ljudi i robe projektni tim je obavio obiman posao, ostvarujući neposredan uvid u promene i prilagođavanje regulative u Srbiji i na Kosovu koja se odnosi na promet roba i ljudi, u skladu sa dogovorom u Briselu, kao i uvid na terenu realizacije dogovora o integrisanom upravljanju granicom, odnosno administrativnom linijom. Projektni tim je radio i sa fokus grupama, i ovi susreti i razgovori sa ljudima su predstavljali najdragoceniji izvor podataka, odnosno, pružali su uvid u stvarnu situaciju na terenu i u praksi. U fokus grupe bili su uključeni kako predstavnici nadležnih državnih organa, tako i poslovni ljudi i građani koji su najviše osećali pozitivne ili negativne efekte realizacije pojedinih mera u okviru realizacije dogovora iz Brisela. Fokus grupe su bile organizovane u Prištini, Novom Pazaru, Bujanovcu kao i u severnom i južnom delu Kosovske Mitorvice. Istraživanje i rezultati monitoringa, kao i preporuke, objavljeni su u trojezičnoj publikaciji, na srpskom, albanskom i engleskom jeziku, a objavljen je i policy paper, takođe na tri jezika.

U ovoj publikaciji, u kojoj su sabrani rezultati rada ekspertskog tima, može se videti da je realizacija dogovora iz Brisela doprinela smanjenju sive zone u trgovini, što je veoma pozitivna činjenica, ako imamo u vidu da je prethodno realizovanom projektu utvrđeno da se pre realizacije dogovora iz Brisela više od 40 odsto trgovine između Srbije i Kosova nalazilo u sivoj zoni. Medjutim, desio se i paradoks - realizacija dogovora iz Brisela je, bar u ovoj svojoj fazi, dovela do smanjenja prometa kako roba, tako i ljudi između Srbije i Kosova. Ovakom razvoju događaja najviše je doprinelo uvođenje skupog osiguranja za motorna vozila, kao i neusaglašenost pojedinih propisa između Srbije i Kosova. Ukazujući na ove probleme, članovi projektnog tima su, kroz svoje nalaze i preporuke, predložili vladama Srbije i Kosova, kao i predstavnicima EU, kao moderatorima pregovora u Briselu, konkretne mere za njihovo prevazilaženje. Sam pregovarački proces, zbog svoje prirode nije bio transparentan, a isti je slučaj i sa implementacijom dogovorenog, zbog toga šira javnost, pa čak i ona koja bi po prirodi stvari trebalo da bude bolje informisana, ne zna tačno dokle se stiglo u sprovođenju dogovora o integrisanom upravljanju granicom. Javnosti nije poznato kako to sada funkcioniše i koji problemi prate sprovođenje dogovora iz Brisela, tim pre što se, kao i tokom pregovaračkog procesa, iz Beograda i Prištine često dobijaju oprečne informacije o istoj stvari. Zbog toga je, pored delovanja prema organima vlasti, važna komponenta u realizaciji projekta bila i delovanje prema široj javnosti u Srbiji i na Kosovu, kako bi ona što više bila informisana o toku realizacije dogovora iz Brisela, jer se mnogih od njih to neposredno i tiče. Stoga su rezultati istraživanja bili predstavljeni javnosti u Peogradu i u Prištini. Tokom trajanja projekta, snimana je emisija koja je dokumentovala aktivnosti na projektu, i ova emisija je kasnije bila emitovana na nacionalnoj televiziji ( Radio televizija Vojvodine). Takođe, snimljeno je i 9 petominutnih tv priloga koji su sukcesivno emitovani u informativnim programima, tokom trajanja projekta.


povratak na stranicu PROJEKTI


 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.