Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Agora II - interaktivni pristup u prevazilaženju međuetničke distance među mladima u Bujanovcu.

Cilj projekta je bio da se kreiraju održivi prostori društvene interakcije koji će omogućiti da se mladi, učenici srednjih škola Sveti Sava i Sezai Suroi susreću i deluju u zajedničkim aktivnostima.

Projekat je finansirala Ambasada Finske, a sam ambasador, gospodin Pekka Orpana prisustvovao je sastanku na kojem je projekat lansiran, u Domu Kulture u Bujanovcu,koji je okupio sve relevantne ljude, institucije i organizacije koji su bitni za realizaciju projekta. Na ovom sastanku, zaključeno je da je za uspeh projekta potrebno veliko angažovanje cele zajednice, kao i da je to razvojni projekat koji može da kreira samoodržive mehanizme za interakciju mladih iz dve otuđene nacionalne zajednice.

Tokom projekta inicirano je formiranje zajedničke učeničke zadruge dve škole, U tom smislu, organizovan je kurs za učenike i nastavnike, na kojem su predstavnici Saveza učeničkih zadruga Srbije upoznali učesnike sa principima rada ovakvih zadruga i mogućim aktivnostima u tom okviru.Potom su obe škole donele su odluku o osnivanju zajedničke zadruge i time postavile osnov za jednu novu vrstu saradnje dve etničke zajednice. Dalje, tokom projketa, pokrenut je i dvojezični školski časopis, pod nazivom Youth Union. U tu svrhu, srednjoškolci iz obe škole imali su priliku da se na treningu koji su dizajnirale novinarke i trenerice iz Novosadske novinarske škole, upoznaju sa osnovama novinarstva. Stečena znanja i veštine kasnije su, uz superviziju i urednički pečat Branislave Opranović, novosadske novinarke, primenili, kreirajući živopisan i savremen školski magazin. Pri završetku projekta, grupa od oko 20 srednjoškolaca ove dve škole, učestvovala je u Omladinskom kampu u Novom Sadu. Pre dolaska u Novi Sad, učenici su posetili rezidenciju Ambasadora Finske u Beogradu. Tu su imala prilike da se upoznaju sa radom Ambasade, da nauče nešto više o Finskoj, kao i da intervjuišu gospodina Pekku Orpanu za svoj školski časopis. Program kampa bio je pažljivo osmišljen, te su učenici imali prilike da zajedno sa voditeljkama kampa, upoznaju sa kulturno-istorijskim nasleđem Novog Sada, da promišljaju svoju sredinu i kulturu, da se bave svojim porodičnim nasleđem, kao i da detektuju elemente kulturnog identiteta Bujanovca i kreiraju moguće suvenire u različitim tehnikama, koje imaju nameru da proizvode u svojoj djačkoj zadruzi. Takođe, učenici su imali i sastanak redakcije časopisa, na kojem su evaluirali prvi broj, a potom osmislili sadržinu i druga dva broja, koja su potom izašla do završetka projekta. Na završnom događaju u Bujanovcu, kojem je prisustvovala i gospodja Outi Isotalo, zamenica ambasadora Ambasade Finske, projekat je evaluiran najvišim ocenama, zaključeno je da su ovakvi projekti od ključnog značaja za zbližavanje mladih različitih etničkih zajednica, učenici su stekli nova znanja I veštine i međusobno su se bolje upoznali I zbližili. Izražena je snažna želja da se zajedničke aktivnosti nastave, kroz nove seminare I obuke, kao i rad učeničke zadruge.


povratak na stranicu PROJEKTI


 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.