Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Slobodno kretanje radne snage između zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma koristeći iskustva iz Nordijskog saveta kao u Primeru.

Ekspertski tim se sastojao od nezavisnih eksperata i predstavnika nadležnih državnih institucija iz četiri zemlje, sa zadatkom da analiziraju zakonski okvir, kao i bilateralne sporazume u ovoj oblasti kako bi pronašli najefikasniji model za regulisanje slobodnog kretanja radne snage i uspostavljanje regulatornog okvira tržišta rada, koristeći iskustva nordijskog modela. Kako je bilo neophodno da se stekne bolji uvid u funkcionisanje nordijskog modela saradnje u ovoj oblasti Igmanska inicijativa je organizovala studijsku posjetu sedištu Nordijskog saveta u Kopenhagenu u maju 2014.

Preporuke ekspertskog tima Igmanske inicijative dobile su pozitivnu ocenu od strane predstavnika vlade sve četiri zemlje koji su izrazili nadu da će napori Igmanske inicijative dovesti do usklađivanja domaćeg zakonodavstva i zaključivanje bilateralnih sporazuma u ovoj oblasti, što je u najboljem interesu svih građana ovog regiona.

Igmanska inicijativa je 28. novembra 2014. u Podgorici organizovala konsultativnu sednicu na ovu temu u okviru 63. plenarnog zasedanja parlamentarnog odobora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore. Nakon diskusije učesnici su se jednoglasno složili: da se podrže izveštaji i preporuke Igmanske Inicijative i predloži nastavak rada na njihovoj implementaciji; da su predstavnici nadležnih parlamentarnih odbora četiri države saglasni sa održavanjem kvartalnih zajedničkih sastanaka na kojima će pratiti faze rada ekspertske grupe i davati sugestije u cilju poboljšanja njihovih predloga i razmatrati druga pitanja iz njihove nadležnosti; i da će nadležna ministrastva iz četiri države predložiti po jednog predstavnika koji će zajedno sa ekspertima Igmanske inicijative i predstavnicima parlamenta konkretno raditi na implementaciji usvojenih preporuka, da podrže izveštaj i preporuke ekspertskog tima i da dalje rade na njihovom sprovođenju.


povratak na stranicu PROJEKTI


 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.