Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Zatupanje interesa Roma u okviru Sarajevskog procesa stambenog zbrinjavanja

U okviru projekta ekspertski tim je radio na mapiranju i popisivanju romskih izbegličkih porodica, na utvrđivanju njihovih stambenih potreba i davanju preporuka nadležnim institucijama za rešavanje njihovih stambenih problema u okviru Regionalnog stambenog programa. Nakon uporedne analize dokumentacije nadležnih organa i podataka kojima raspolažu organizacije koje se bave pitanjima Roma, kao i nakon izrade ekspertskog i nezavisnog izveštaja o stanju stvari na terenu, Igmanska Inicijativa je organizovala okrugle stolove u sve četiri zemlje kako bi se pružila podrška nadležnim organima u naporima da se trajno reše problemi Roma izbeglica u oblasti stambenog zbrinjavanja.

U toku septembra i oktobra 2014. kopredsjednici Igmanske inicijative sastali sa predstavnicima institucija zaduženih za sprovođenje RSP-a u zemljama potpisnicama Dejtonskog kako bi se rešila pitanja sa kojima se Romi izbeglice i interno raseljena lica u sve četiri zemlje suočavaju.

Predstavnici nadležnih državnih organa i međunarodne zajednice ocenili su ekspertski izveštaj Igmanske inicijative kao veoma značajan iz razloga što sadrži niz preporuka koje bi, ukoliko se usvoje, mogle unaprediti realizaciju RSP-a u sve četiri zemlje i sprečiti diskriminaciju romskih izbeglica i interno raseljenih lica, kao najugroženije kategorije u okviru izbegličke populacije.

U toku poslednjih pet meseci implementacije projekta eksperti Igmanske inicijative, kao i organizacije okupljene oko nje, sproveli su kampanju pružanja besplatne pravne pomoći i pomoć u pribavljanju dokumenata za romske izbeglice i interno raseljena lica u sve četiri zemlje.


povratak na stranicu PROJEKTI


 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.