Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

„Jačanje kapaciteta Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine – 25. Sesija Igmanske inicijative“

Projekat je imao za cilj jačanje kapaciteta Nacionalnog saveta Roma kroz organizovanje 8 specifičnih obuka za njegove članove, kako bi njegov kadar bio osposobljen ne samo da bolje iskoristi mogućnosti koje pruža Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, nego i da efikasnije utiče na javne politike koje se odnose na inkluziju Roma i prikupljanje i trošenje sredstava iz EU fondova namenjenih unapredjivanju položaja Roma.

Članovi Nacionalnog saveta imali su priliku da kroz predavanja eminentnih stručnjaka i stručnjakinja saznaju više o odredbama Zakona o nacionalnim savetima koje se odnose na obrazovanje, kulturu, informisanje, službenu upotrebu jezika i pisma, zatim da razmene iskustva sa predstavnikom Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, da se sastanu sa predstavnikom Kancelarije za ljudska i manjinska prava , da se upoznaju sa sa obavezama države u vezi sa Strategijom 20 20 i Strategijom za unapredjivanje položaja Roma u Republici Srbiji, kao i da steknu znanja i veštine u oblasti pisanja i upravljanja EU projektima. Takođe, članovi Saveta prisustvovali su i seminaru koji se odnosio na transparentnost u radu nacionalnih saveta, na kojem su imali prilike da se upoznaju sa najvišim standardima za dostizanje transparentnosti u radu i mogućnostima za poboljšanje svojih praksi i procedura u ovoj oblasti.


povratak na stranicu PROJEKTI


 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.