Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Dvadeset godina nakon Dejtonskog sporazuma

Igmanska inicijativa je početkom jula 2015. godine počela sa realizacijom projekta Dvadeset godina nakon Dejtonskog sporazuma, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Evropskog fonda za Balkan. Projekat je pokrenut u cilju otvaranja dijaloga fokusiranog na rešavanje preostalih otvorenih pitanja između zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma, unapređenje procesa EU integracija u regionu, kao i na promovisanje mera koje bi dovele do koherentne i decentralizovane Bosne i Hercegovine, kao preduslov za stabilnost čitavog regiona.

U okviru projekta održane su tri konferencije u Beogradu, Zagrebu i Podgorici sa ciljem da se pokrene javna debata oko rešavanja svih preostalih pitanja između zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma, kao i oko političkih opcija koje bi omogućile Bosni i Hercegovini da postane funkcionalna država. Konferencija je značajna zbog toga što je omogućila ekspertima Igmanske inicijative da čuju stavove i mišljenja istaknutih pojedinaca, što je bilo presudno u izradi studije Dvadeset godina nakon Dejtonskog sporazuma.

Studija je predstavljena na 25. sesiji Igmanske inicijative, koja je održana u Sarajevu 12. decembra 2015. godine, uz učešće predstavnika međunarodne zajednice, nadležnih državnih organa, civilnog sektora i akademske zajednice iz sve četiri zemlje. Glavna tema sjednice je bila Dejtonski sporazum i region - 20 godina kasnije -Dalja perspektive Zapadnog Balkana. Pored toga, Igmanska inicijativa je proslavila 15 godina postojanja.

Zaključci sa 25. sjednice Igmanske inicijative će se koristiti u daljoj kampanji lobiranja koja će biti organizovana krajem feburara 2016. godine u sve četiri zemlje. U okviru kampanje ko-predsednici Igmanske inicijative će posetiti i ministre spoljnih poslova u sve četiri zemlje i zagovarati zajednička rešenja do kojih su EU i vlade četiri zemlje došli, kao i aktivnu bilateralnu i multilateralnu saradnju u regionu kao neophodan preduslov za prevazilaženje kriza koje su pogodile region, uključujići i trenutnu izbegličku krizu.


povratak na stranicu PROJEKTI


 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.