Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Statusna i imovinska pitanja
 

BELA KNJIGA O STATUSNIM I IMOVINSKIM PROBLEMIMA GRAĐANA
April 2012.

Bela knjiga o statusnim i imovinskim pitanjima građana nastalim kao rezultat dezintegracije Jugoslavije u zemljama potpisnicama Dejtonskog sporazuma, s preporukama za njihovo rešavanje
, predstavlja rezultat višemesečnog istraživanja koje je sprovedeno u okviru projekta Ekspertska analiza o nerešenim pitanjima između država potpisnica Dejtonskog sporazuma-imovinski i statusni problemi građana finansiranim od strane Evropske Unije.

Prilikom istraživanja u sve četiri zemlje identifikovani su mnogobrojni problemi sa kojima se građani suočavaju u naporima da reše svoja statusna i imovinska pitanja, od kojih su najbrojniji sledeći:
 • Neusklađenost nacionalnog zakonodavtsva sa međunarodnim pravima o državljanstvu
 • Sticanje državljanstva za državljane drugih republika bivše SFRJ koji su u njima imali prebivalište na dan sukcesije
 • Naturalizacija izbeglica
 • Sticanje dvojnog državljanstva
 • Problemi prilikom pribavaljanja dokumenata
 • Neujednačen regionalni pristup prilikom rešavanja imovinskih problema građana
 • Nesprovođenje Aneksa G Sporazuma o sukcesiji
 • Neizmirene obaveze građanima po osnovu računa stare devizne štednje
 • Povraćaj privatne imovine i stanarskih prava
 • Obnova stambenih jedinica i naknada štete
 • Problemi u vezi sa utvrđivanjem i dokazivanjem staža osiguranja
 • Problem dospelih a neisplaćenih penzija
 • Konvalidacija staža osiguranja
 • Uskraćena prava po osnovu rada

Nezavisni ekspertski tim Igmanske inicijative koji čine Ratko Bubalo iz Srbije,  Branislav Radulović iz Crne Gore, Srdjan Arnaut iz Bosne i Hercegovine i Boris Knežević iz Hrvatske u višemesečnom radu izlistao je međunarodno pravne obaveze i međunarodne standarde i norme koje se odnose na statusna prava i prava imovine građana i sa tog stanovišta izvršio kritičku analizu kako nacionalne prakse tako i propisa u ovim državama, zatim komparativnu analizu tih propisa i prakse i izvukao pojedina rešenja i preporuke za rešavanje tih problema. Ostvarena je saradnja sa državnim institucijama u sve četiri zemlje kako u pogledu prikupljanja neophodne dokumentacije tako i u zajedničkim naporima da se dođe do tih rešenja koji će omogućiti ujednačeni regionalni pristup i jednake pravne standarde za rešavanje problema sa kojima se građani suočavaju.

U toku dalje implementacija projekta predviđena je kampanja javnog zagovaranja prilikom koje će se ko-predsednici Igmanske inicijative sastati sa premijerima i predstavnicima nadležnih ministarstava, a parlamentarnih odbora i međunarodne zajednice u sve četiri zemlje i uručiti im rezultate istraživanja ekspertskog tima. Tom prilikom ko-predsednici Igmanske inicijative će lobirati za usvajanje i primenu preporuka ekspertskog tima u cilju bržeg rešavanja statusnih i imovinskih problema građana.

Preuzmite publikaciju (PDF) SRP | ENGL>
 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.