Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Statusna i imovinska pitanja
 

TEMATSKA KONFERENCIJA IGMANSKE INICIJATIVE „STATUSNA I IMOVINSKA PITANJA GRAĐANA KOJA SU NASTALA KAO POSLEDICA RASPADA NEKADAŠNJE JUGOSLAVIJE”
Sarajevo, 29.11.2011.

Igmanska inicijativa je još jedanput uspela da okupi predstavnike državnih organa, nevladinog sektora i medija sa svrhom uključivanja što većeg broja donosilaca odluka u rešavanje statusnih i imovinskih pitanja građana zemalja Dejtonskog sporazuma. Tematska konferencija je jedna od aktivnosti predviđena projektom „Ekspertska elaboracija o nerešenim pitanjima između država potpisnica Dejtonskog sporazuma – Imovinski i statusni problemi građana” koji finansira Generalni direktorat za proširenje Evropske unije iz Brisela. U okviru ovog projekta koji realizuje  mreža nevladinih organizacija Igmanska inicijativa, formirana je grupa nezavisnih eksperata koji će kroz komparativnu analizu međunarodnih obaveza, standarda i normi i zakonskih okvira zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma doći do predloga i ostvarljivih rešenja za pojedina od tih pitanja. U radu nezavisnog ekspertskog tima Igmanske inicijative učestvuju i predstavnici nadležnih ministarstava iz sve četiri zemlje. Kopredsednici Igmanske inicijative će preporuke ekspertskog tima uručiti premijerima i predstavnicima nadležnih ministarstava, parlamentarnih odbora i međunarodne zajednice u zemljama potpisnicama Dejtonskog sporazuma. Projektom je predviđena i sveobuhvatna regionalna javno-medijska kampanja koja obuhvata i produkciju dokumentarnog filma.

Konferenciji su, pored predstavnika Igmanske inicijative i njenih članica učestvovali i predstavnici međunarodne zajednice i ministarstava vlada Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Učesnicima su se obratili Vehid Šehić, koordinator projekta, Luc Lietaer, politički savetnik OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Aleksandra Popov, supervizor projekta i Ratko Bubalo, koordinator ekspertskog tima.

Nakon izlaganja, Konferencija je nastavila rad u tri tematske grupe: državljanstvo, imovina i penziono i invalidsko osiguranje.


 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.