Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Struktura
 


Aleksandar Popov – direktor
E-mail: aleksandar.popov@centarzaregionalizam.org.rs

Aleksandra Popov - koordinator projekata

Tatjana Tucić – koordinatorka projekta Civilni dijalog Kosovo – Srbija
E-mail: tatjana.tucic@centarzaregionalizam.org.rs

Jelena Perković – saradnica 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.