Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Preliminarni rezultati istraživanja predstavljeni u Beogradu


Preliminarni rezultati istraživanja predstavljeni u Beogradu. Foto: Media centarPreliminarni rezultati istraživanja u okviru projekta “Sloboda kretanja ljudi i robe između Kosova i Srbije u kontekstu regionalne saradnje” predstavljeni su na panel diskusiji   21. decembra 2011. godine  u Medija centru u Beogradu. Tom događaju su,  pored članova ekspertskog tima prisustvovali i predstavnici nadležnih ministarstava i institucija, nevladinih organizacija, međunarodne zajednice i brojni mediji. Na panel diskusiji govorili su Aleksandar Popov, direktor projekta i direktor Centra za regionalizam, Predrag Bjelić, ekspert na projektu iz Srbije u oblasti kretanja robe, Vladimir Petronijević, ekspert iz Srbije u oblasti kretanja ljudi i Hajrula Čeku, ekspert sa Kosova u oblasti kretanja robe. Kao poseban gost na tom događaju bio  je Borislav Stefanović,  šef tima u pregovorima Beograda i Prištine.

Panel diskusija je privukla veliku pažnju medija, kako zbog aktuelnosti teme, tako i zbog podataka koji su tom prilikom objavljeni, a koji do tada nisu bili  dostupni javnosti. Na primer, istraživanje, koje je metodološki bilo sprovedeno kroz ukrštanje podataka o trgovini između Kosova i Srbije, a kojima raspolažu Privredna komora Srbije i Uprava carina, kao i statistički zavod Kosova,  pokazalo  je, između ostalog, da više od trećine prometa nije registrovano ni na jednoj strani. Prema proceni eksperata, promet u sivoj zoni  domašuje 40 odsto ukupne razmene, a vrednost takve trgovine je oko 200 miliona eura.Na panel diskusiji razmatrana su i druga pitanja, poput onog da  je Srbija prilikom potpisivanja regionalnog CEFTA sporazuma priznala da je celo Kosovo odvojeno carinsko područje pod međunarodnom upravom,  ali  je ipak drugačije tretirala sever i jug. Jug je imao carinski tretman, dok na severu nije bilo carine, niti PDVa za pojedine robe  kao što su nafta, mobilna telefonija i automobili. Pokazalo  se da se velikom delu robe koja  je bez plaćanja ikakvih dažbina izvožena na sever, gubi svaki trag, što znači da je ili prosleđivana na jug, gde važe druga pravila, ili je ponovo završavala u centralnoj Srbiji.  Ukidanjem PDVa na severu,  u periodu od 2008. do 16. septembra ove godine, budžet Srbije je samo na naftnim derivatima oštećen za 130 miliona eura, a kada je reč o automobilima, 100 miliona. Zaključeno je da se zbog nesagledive štete koje se na ovaj način nanose državnim kasama Srbije i Kosova, mora urediti oblast prometa roba, kao i da se moraju harmonizovati dva carinska sistema.  Na panel diskusiji je bilo govora i o kretanju ljudi.Izneti su podaci  da je Vlada kosova od 18. Jula 2008. godine do danas izdala ukupno 889.158 kosovskih pasoša, a od ovog broja, kosovski pasoš uzelo je 1700, a kosovsku ličnu kartu 21.763 Srba. Takođe, govorilo se i o problematici registracije vozila kao i o automobilskim tablicama i mogućim predlozima za rešavanje problematike kretanja ljudi, što je i osnovni preduslov za uspostavljanje normalnih odnosa u regionu.

Preliminarni rezultati istraživanja predstavljeni u Beogradu. Foto: Media centarPreliminarni rezultati istraživanja predstavljeni u Beogradu. Foto: Media centarPreliminarni rezultati istraživanja predstavljeni u Beogradu. Foto: Media centarPreliminarni rezultati istraživanja predstavljeni u Beogradu. Foto: Media centar

  povratak na naslovnu stranu


 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.