Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Održan okrugli sto u Slovačkom nacionalnom savetu


U okviru projekta “Evaluacija rada pet nacionalnih saveta” 11. aprila 2012. godine u Novom Sadu je održan okrugli sto sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine. Sastanak je održan u sedištu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine a njemu su pored članice ekspertskog tima projekta Jelene Lončar, prisustvovali članovi Nacionalnog saveta Slovaka, predstavnici lokalne samouprave Bački Petrovac, Sekretarijata za upravu, propise i nacionalne manjine, predstavnici slovačkih institucija i medija.

Cilj projekta koji realizuje Centar za regionalizam iz Novog Sada uz podršku Fonda za otvoreno društvo je analiza rada nacionalnih saveta u duhu Zakona o nacionalnim savetima koji je donesen pre dve godine i iskustva prvih neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta. Ove analize su urađene na osnovu ankete obavljene među članovima mađarskog, rumunskog, slovačkog, bugarskog i romskog nacionalnog saveta kao i među istaknutim ličnostima tih nacionalnih zajednica. Analiza rada slovačkog Nacionalnog saveta, koju je uradila Jelena Lončar, na okruglom stolu je dopunjena dodatnim podacima i izjavama, a konačno sumiranje rezultata rada biće predstavljeno javnosti u Novom Sadu na konferenciji koja je planirana sredinom maja ove godine. Na ovaj skup biće pozvani predstavnici svih nacionalnih saveta u Srbiji, predstavnici nadležnih republičkih i pokrajinskih organa, predstavnici institucija koje se bave pravima manjina, predstavnici lokalnih samouprava, nevaladinih organizacija, predstavnici Evropske unije u Srbiji i predstavnici ambasada. Učesnicima konferencije biće predstavljene preporuke koje bi trebalo da poboljšaju i usklade postojeću zakonsku rergulativu koja se odnosi na nacionalne manjine i funkcionisanje nacionalnih saveta.








  povratak na naslovnu stranu


 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.