Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Analiza rada nacionalnih saveta


U okviru projekta “Evaluacija rada pet nacionalnih saveta - bugarski, mađarski, slovački, romski i rumunski” u Velikoj sali Skupštine Vojvodine, 4. juna 2012. godine u Novom Sadu održana je konferencija  “Nacionalni saveti nacionalnih manjina u Srbiji - evaluacija rada, stanje i perspektive”. U radu konferencije je učestvovalo više od 90 učesnika, među kojima su bili predstavnici 18 nacionalnih  saveta nacionalnih manjina u Srbiji, predstavnici institucija nacionalnih manjina, civilnog sektora i brojni mediji. Na konferenciji su predstavljeni rezultati evaluacije rada mađarskog, slovačkog, rumunskog, bugarskog i romskog nacionalnog saveta. Tom prilikom je najviše bilo reči  o problemima u funkcionisanju nacionalnih saveta, a predočene su i perspektive dobrog upravljanja, kao i preporuke za njihovo bolje i efikasnije funkcionisanje, što je potkrepljeno primerima dobre prakse iz dosadašnjeg rada nacionalnih saveta. Na Konferenciji u Novom Sadu su govorili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, Aleksandar Jovanović, predsednik skupštine grada Novog Sada, Tomas Mor, zamenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, Biljana Marković savetnica u Upravi za ljudska i manjinska prava i Jadranka Jelinčić direktorica Fondacije za otvoreno društvo. U njihovim izlaganjima,  zajednička  konstatacija je bila da ovlašćenja koja su nacionalni saveti dobili Zakonom o nacionalnim savetima 2009. godine, donose i recipročnu odgovornost za sprovođenje politika u oblasti zaštite manjina i njihovih kolektivnih prava. Takođe je rečeno da nacionalni saveti kao najviši institucionalni oblici  kulturne autonomije moraju graditi demokratske principe funkcionisanja i upravljanja što podrazumeva pre svega viši stepen transparentnosti u radu, depolitizaciju izbora članova nacionalnih  saveta i jačanje kadrovskih kapaciteta. Kroz izlaganja eksperata, predstavnika institucija, nacionalnih  saveta i nevladinog sektora,  na konferenciji su izneta korisna zapažanja koja će, uz analize o radu pet nacionalnih saveta, biti dragocena za konačno definisanje  preporuka.One  će biti prosleđene nadležnom Ministarstvu, Delegaciji EU  u Srbiji, institucijama i civilnom sektoru koji se bave manjinskim pitanjima kao i nacionalnim savetima i institucijama nacionalnih manjina.  povratak na naslovnu stranu


 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.