Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Projekat “Monitoring transparentnosti rada pet nacionalnih saveta“


Bujanovačka Agora II 1. jula 2013. Centar za regionalizam je počeo sa realizacijom projekta “Monitoring transparentnosti rada pet nacionalnih saveta - bugarskog, mađarskog, romskog, rumunskog i slovačkog.” Cilj projekta je utvrđivanje kvantitativno merljivih standarda koji bi bili parametri za ocenu transparentnosti rada svih nacionalnih saveta u Srbiji. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo i u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Republike Srbije. Tokom trajanja projekta tim istraživača je putem posebnog upitnika sproveo anketu među predstavnicima pet gorepomenutih nacionalnih saveta i sačinio preliminarni izveštaj o rezultatima ankete koja je imala oko 60 indikatora za utvrđivanje standarda transparentnosti rada. Dalje se planira se održavanje okruglih stolova na kojima će učestvovali predstavnici svih pet nacionalnih zajednica sa ciljem da se provere stavovi istraživača i dopuni izveštaj sa njihovim sugestijama. Publikacija o rezultatima istraživanja će biti objavljena u toku leta 2014. Projektom je predviđeno i emitovanje polučasovne TV debate o manjinskim zajednicama. Projekat će se završiti organizovanjem nacionalne konferencije na koju će biti pozvani predstavnici svih nacionalnih saveta u Srbiji, kao i predstavnici relevantnih državnih organa, amabasada i međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija.


  povratak na naslovnu stranu


 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.