Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Konferencija - Regionalni ugao EU integracija – AP Vojvodina u procesu pridruživanja Srbije EU


SednicaSednica

Novi Sad, 25. septembar 2015.

Centar za regionalizam je uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu 25. septembra 2015 u Novom Sadu u organizovao konferenciju „Regionalni ugao EU integracija – AP Vojvodina u procesu pridruživanja Srbije EU.” Konferencija je organizovana u okviru istoimenog projekta kao uvod u druge projektne aktivnosti i za pokretanje debate o ulozi AP Vojvodine u procesu pristupanja Republike Srbije EU. Konferenciji je prisustvovalo osamdeset učesnika: predstavnika Univerziteta, NVO-a, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, vladinih i pokrajinskih institucija i drugih relevantnih učesnika koji su aktivno doprineli u radu konferencije.

Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, je na samom početku ukazao da je svrha konferencije da pomogne ukupnom procesu pridruživanja Srbije EU, da afirmiše i konkretnije pozicionira ulogu AP Vojvodine u procesu evropskih integracija, te da doprinese efektivnom jačanju kapaciteta pokrajinske administracije i unapredi svest građana o pravima i obavezama koje proizlaze iz procesa pristupanja EU. Gospodin Popov je rekao da je istakao da je neophodno da se pre otvaranja pregovaračkih poglavlja utvrdi koja je stvarna pozicija Vojvodine i na koji način njena pozicija u pregovaračkom procesu može da se unapredi. Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade je istakao da Evropska Unija ne predstavlja samo moguće fondove, već pre svega sistem vrednosti kojem Srbija treba da teži. Pajtić je naglasio da je od preko 90 % projekata koji se tiču prekogranične saradnje realizovano baš na teritoriji Vojvodine. Govoreći o regionalizaciji i lokalnoj samoupravi Pajtić je upozorio da se danas suočavamo sa procesima smanjivanja nadležnosti Pokrajine i da se stvaraju problemi prilikom prebacivanja budžetskih sredstava Pokrajini. Predsednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Vojvodine Maja Sedlarević je naglasila da u aktuelnoj izbegličkoj krizi, Vojvodina treba svojim vrednostima da podseti Evropu da su to i njene vrednosti. Govoreći o temi regionalizacije i decentralizacije Srbije, Maja Sedlarević je kazala da će Srbija u procesu pristupanja EU Srbija morati da menja i Ustav jer je neophodno da Vojvodina dobije jasno definisane nadležnosti.

Tanja Miščević, šefica Pregovarackog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji je rekla da je potvrđeno da se krajem godine može očekivati otvaranje pregovaračkih poglavlja. Prema njenim rečima pregovarački proces se ne odnosi samo na Kosovo, već i na unutrašnje reforme koje je Srbija dužna da sprovede. Napominjući da je pregovaranje sa EU “visoko politički proces”, jer zavisi od konsenzusa svih 28 članica, ona je istakla da je otvaranje pregovora moguće samo kada je taj konsenzus postignut i dodala da je Srbija dobila “zeleno svetlo” za akcione planove poglavlja 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava.

Zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji Oskar Benedikt, osvrćući se na aktuelnu migrantsku krizu, istakao je da izgradnju ograda na granicama Mađarske ne vidi kao pravi odgovor jer se po njemu izbeglice tako ne mogu zaustaviti. Benedikt je naveo i to da bi takozvana situacija velikih tenzija u odnosima između Hrvatske i Srbije mogla da utiče na sprovođenje akcionih planova Srbije u procesu pridruživanja i naglasio da će EU učiniti sve kako bi što pre bilo nađeno rešenje tih konflikata. Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je rekao da rezultati postigunuti u AP Vojvodini govore u prilog tome da ona ima dobro postavljene osnove za korišćenje EU fondova i realizaciju strateških projekata. Bugarski je naglasio i da će Republika Srbija morati da se opredeli u kom pravcu ide i na koji način će koristiti fondove sa punopravnim članstvom za koje on veruje da će dobiti 2022.

Na drugom delu konferencije eksperti iz zemlje i inostranstva su predstavili svoja istraživanja na temu decentralizacije i regionalizacije. Eksperti su se saglasili da je neophodno menjati Ustav kako bi se konačno rešilo pitanje Vojvodine, ali i kako bi se poboljšao proces pristupanja Srbije EU. Dr Urs Muller je u toku svoje prezentacije na modelu Švajcarske pokazao da se decentralizacija u ekonomskom smislu više isplati od centralizacije i da je neophodno dobro ekonomsko planiranje kako bi se poboljšao napredak manje razvijenih regiona. Ekspertkinja iz Slovačke Susanna Schmalzl je govorila o AP Vojvodini kao sjajnom primeru regiona koji ima ulogu medijatora na visokom nivou. Gospođa Schmalzl je istakla da je Vojvodina poseban region sa razvijenom multikulturalnošću, i da manjine u Vojvodini predstavljaju most između Srbije i EU, što je svakako nešto što Srbija treba da koristi i neguje.

Nakon izlaganja eksperata pokrenuta je debata u toku koje su se učesnici složili da je neophodno da se nastavi sa dijalogom o pristupanju Srbije EU ali i da se nastavi sa definisanjem uloge Vojvodine prilikom pregovaračkog procesa.  povratak na naslovnu stranu


 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.