Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


OkruglI sto Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine - REGIONALNA POLITIKA I KOORDINACIJA STRUKTURNIH INSTRUMENATA
Novi Sad, 13.novembra 2015.

Centar za regionalizam je uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu 25. septembra 2015 u Novom Sadu u organizovao okrugli sto pod nazivom 'Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine - REGIONALNA POLITIKA I KOORDINACIJA STRUKTURNIH INSTRUMENATA' u okviru projekta REGIONALNI UGAO EU INTEGRACIJA – AP VOJVODINA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA SRBIJE EU. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici pokrajinskih organa vlasti, stručna zainteresovana javnost, relevantni predstavnici civilnog društva i mediji, kako bi dali aktivan doprinos da se sagledaju pozicije i interesi AP Vojvodine u pregovaračkim poglavljima kojima se on bavi.

Ana Ilić, zamenica direktorke kancelarije za EU integracije je na samom početku rekla da pregovarački proces podrazumeva pripreme i podizanje kapaciteta onih koji će biti uključeni u taj proces i da je najbitnije započeti sa kreiranjem strategija i akcionih planova jer je sam pregovarački proces izuzetno kompleksan. Ona smtra da će 2016. biti godina priprema i konsultacija a da će u toku 2018. biti određene i institucije koje će učestvovati u izradi strateških programa. Ona je takođe istakla da je veoma bitno da Vojvodina u ovom poglavlju svakako mora da artikuliše svoj interes i da je neophodno da ima svog predstavnika u radnoj grupi za ovo pregovaračko poglavlje.

Veran Stančetić, prodekan na Fakultetu za evropske pravno političke studije, je naglasio da je svrsishodno ukazati na dva metodska pristupa ili načina posmatranja Evropske unije i Srbije kako bi se na pravi način shvatila svrha i značaj današnjih pregovora i poglavlja 22. Prvo, potrebno je razmotriti ovaj proces iz buduće perspektive odnosno iz vremena kada će Srbija biti članica Evropske unije. Drugo, treba da ustanovimo odgovor na pitanje - šta članstvo u Evropskoj uniji znači za svakodnevni život i interese poljoprivrednika, proizvođača, fakulteta i instituta, nevladinog sektora, lokalnih zajedinica, konačno građana u celini. Profesor Stančetić smatra da je veoma bitno da Vojvodina nastavi zalaganje za evropski put jer bi po prijemu u Evropsku uniju, AP Vojvodina stekla pravo punopravnog članstva u Komitetu regiona – telu Evropske unije koje učestvuje u procesu odlučivanja na EU nivou. Glavna preporuka sa ovim u vezi je da se ni u ovom slučaju članstvo ne sme svesti na formu već na proaktivno delovanje, što bi podrazumevalo već sada interesovanje i pripreme za rad u ovom telu.

Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar sa medjuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, je naglasio da je od svih Poglavlja upravo Poglavlje 22 ključno jer direktno utiče na svakodnevne uslove i kvalitet života građana. On je ocenio da se u sadašnjim pregovorima definišu i uspostavljaju budući sistemi koji će obeležiti naredni period od deset ili 15 godina, te da će to kasnije sa Briselom teško moći da se menja. Upravo zbog toga Vojvodina sada insistira da se uključi mnogo više u sve te procese i da se uvaži dosadašnja izgradnja kapaciteta u Vojvodina. Bugarski je dodao da Vlada APV-a radi na obučavanju ljudi za poslove “koji nas čekaju sutra”, izgradnji finansijskih kapaciteta da se obezbede sredstva za predfinansiranje i sufinansiranje projekata, kao i na samoj dokumentaciji. Prema njegovim rečima pokrajina ima svoj program razvoja, dok gotovo sve opštine imaju strategije razvoja.

Gordana Stojanović,predstavnica Osiječko -Baranjske županije je govorila o iskustvima Republike Hrvatske u sprovođenju politike regionalnog razvoja. U funkcionisanju institucionalnih mehanizama za sprovođenje politike regionalnog razvoja najveću ulogu imaju županijske razvojne agencije. Regionalne razvojne agencije u Srbiji i AP Vojvodini bi od njih mogli dosta toga da nauče i primene u svom radu, pogotovo o povlačenju sredstava iz EU fondova na lokalnom nivou. Gospođa Stojanović je naglasila da je veoma važno kreirati strategije kao što su Strategija lokalnog razvoja, Strategija urbanog razvoja grada Osijeka, Strategije razvoja LAG-ova i Županijska razvojna strategija. Sve te strategije usaglašene i međufunkcionalne. Hrvatska spremna da svojim iskustvom pomogne Srbiji i da svakako prepoznaje AP Vojvodinu kao region koji svojom specifičnošću može da pomogne da se ubrza put Srbije u EU. Nakon završenih izlaganja moderator Jovan Komšić je pozvao učesnike da se aktivno uključe u debatu, nakon koje su definisani sledeći zaključci i preporuke:

  • Potrebno je diferencirati ideološko političku priču u odnosu na institucionalni okvir i potrebno je pravazići ideološke kompozicije na nivou javne vlasti
  • Potrebno je poštovati načelo subsidijarnosti kao princip usvajanja evropske prakse regionalizma
  • Pokrajina i Republika moraju da vode zajedničke debate kako bi se definisali ključni interesi
  • Potrebno je unapred raditi na strategijama za projekte koji tek treba da budu implementirani
  • Neophodno je jačati veze između lokalnih samouprava i civilnog sektora
  • Neophodno je da se prioriteti dogovaraju sa institucijama u Briselu.  povratak na naslovnu stranu


 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.