Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


"Upravljanje organizacijama "
Bujanovac, 8. i 9. novembar 2008. godine

8. i 9. novembra, u Bujanovcu je održan prvi modul treninga „Upravljanje organizacijama“ na kome je učestvovalo 25 predstavnika nevladinih organizacija iz Medveđe, Bujanovca i Preševa. Na ovom modulu obrađene su različite organizacione strukture i funkcionisanje projektnih timova. Takođe je predstavljen i program malih grantova, kojim će se finansirati projekti nevladinih organizacija iz ove tri opštine.
Drugi modul treninga biće organizovan tokom decembra ove godine.
Ovaj trening je deo projekta Civilni dijalnog na jugu Srbije koji Centar za regionalizam sprovodi više od godinu dana  u opštinama Bujanovac, Medveđa i Preševo. Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je i podizanje kapaciteta nevladinih organizacija na jugu Srbije, sa posebnim akcentom na ciljne grupe mladih, žena, Roma i drugih etničkih manjina.

  povratak na naslovnu stranu


 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.