Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Okrugli Sto - Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine: preduzetništvo, industrijska politika, zapošljavanje, socijalna politika i finansije
Novi Sad, 4. decembar 2015.

4. decembra 2015. u Novom Sadu Centar za regionalizam je organizovao 5. po redu okrugli sto pod nazivom Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine - Preduzetništvo, industrijska politika, zapošljavanje, socijalna politika i Finansije uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Prof. dr Aleksandar Gračanac, koordinator za MSPD u Privrednoj komori Srbije, naglasio je da menadžment malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u Srbiji prolazi, ne samo kroz period tranzicione krize specifične za zemlje koje se pripremaju da postanu članice EU, već i globalne finansijske krize. Dosadašnji razvoj MSPP sektora u Srbiji dodatno je otežan položajem menadžmenta, jer strategije i kreiranje ambijenta nisu išle u susret budućim zakonskim okvirima, koji će neminovno uslediti implementacijom Akta o malom biznisu (SBA). Danas se u menadžmentu posebno nameće poslovna formula, koja konkurentski uspeh zasniva na obavljanju većeg broja poslova sa manje resursa. Menadžerima malih i srednjih preduzeća u Srbiji predstoji period snažne aktivnosti da sačuvaju svoje biznise i da institucionalno lobiraju za izmenu zakonske regulative, direktnim dijalogom sa Vladom.

Dina Rakin iz Evropskog pokreta u Srbiji je istakla da socijalna preduzeća nastoje da smanje tenzije koje nastaju u društvu kao posledica tržišta i neadekvatnih javnih politika, koje se ogledaju se u povećanju nejednakosti i slabljenju veza među pojedincima u društvu. Socijalna preduzeća u Srbiji nastaju sa sličnim motivima kao i u Evropi, uz lokalne osobenosti. Prve inicijative niču usled sve veće krize države koja nije u mogućnosti da odgovori na rastuće potrebe ranjivih grupa. Vremenski ovo odgovara periodu od 2000. godine, sa tranzicijom i sve snažnijom promocijom procesa evropskih integracija. Gospođa Rakin je istakla da iako se socijalno preduzetništvo direktno ne spominje u pregovaračkim poglavljima ono se nalazi u okviru poglavlja o Sistemu socijalne politike i veoma je bitno za dalji nastavak pregovora.

Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova izneo je stav da bi učešće većeg broja relevantnih institucija, sa svih nivoa vlasti, značajno pozitivno uticao na pripremu za poglavlja 19 i 20, kao i na čitav pregovarački proces. Na ovom skupu se sagledavaju činjenice i stavovi na koji način bi AP Vojvodina mogla da da svoj doprinos kako bi pregovaračka pozicija bila što snažnija i kvalitetnija i kako bi se ova pregovaračka poglavlja što pre otvorila. Vasin je i dodao da je neophodno uključiti Pokrajinsku vladu u sve faze pregovora, jer kao administracija koja predstavlja značajne republičke resurse zavređuje mesto u pregovorima, kao predstavnik regiona koji je implementirao evropske vrednosti.

Zoran Radoman, pokrajinski sekretar za finansije je rekao da su potrebe i interes Srbije za usklađivanje sa evropskim standardima velike, kako bi se uspostavio funkcionalan sistem u svim oblastima. Postoji velik interes da se ti standardi dostignu. U okviru pregovaranja i dosadašnjih razgovora oko poglavlja 32, koje podrazumeva finansijski nadzor, Vojvodina nije bila uključena, ali bi ubuduće mogla mnogo da pruži u pogledu dostizanja evropskih standarda. Za dostizanje standarda u okviru poglavlja 32, biće potrebno vreme, volja, napor, učenje i izmene normi.

Danica Todorov, zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova je istakla da danas postoji strukturna neravnopravnost što se tiče zapošljvanja i privrede i da rodna perspektiva treba da bude zastupljena u svim poglavljima prilikom pregovora. Gospođa Todorov je rekla da je Pokrajinsko izvršno veće uključilo rodnu perspektivu u sve programe, mere i procedure i da je čak i sam budžet rodno osetljiv. Gospođa Todorov je svoje izlaganje završila time da ako postoji neka oblast u kojima Vojvodina prednjači onda je to svakako rodna ravnopravnost i da je to jedan od najbitnih razloga zbog kojih bi Vojvodina morala da bude uključena u pregovarački proces.

Nakon debate usvojene sledeće preporuke:

  • U pregovore treba da budu uključeni oni koji rade u ovoj oblasti da bi se usglasilo stanje koje već postoji sa onim što se želi postići
  • Konkurentsnost naših preduzeća je mnogo manja nego evropskih – da bismo se približili potrebna je pomoć EU
  • Pokrajinska vlada treba da bude uključena u sve faze priprema otvaranja poglavlja i pregovora u okviru pojedinačnih pregovora
  • Standardizacija i sertifikacija – prihvatanje EU standarda za sertifikaciju – da bi se moglo nastupati na tržištu EU
  • Potreban je prelaz iz tradiconalne u inovativnu privredu
  • Poreske olakšice bi mogle da budu oblik podrške socijalnim preduzecima
  • Socijalne klauzule u javnim nabavkama- trebalo bi uključiti i socijalna preduzeća
  • Žene su razvojni resurs a ne socijala i politika rodne ravnopravnosti mora biti takv  povratak na naslovnu stranu


 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.