Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Projekat "Analiza sprovodjenja bilateralnih sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina Srbije sa Hrvatskom Madjarskom, Rumunijom i Makedonijom"
Novi Sad, 11. Januar 2016.

Centar za regionalizam je nastavio da sprovodi aktivnosti na istraživanjima statusa i položaja nacionalnih manjina u Srbiji. Uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, Centar za regionalizam od septembra 2015. do juna 2016. istražuje koliko su bilateralni sporazumi između Srbije i Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Makedonije doprineli poboljšanju statusa manjina u državama ugovornih strana. Tokom realizacije projekta „ Analiza sprovodjenja bilateralnih sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina Srbije sa Hrvatskom Madjarskom, Rumunijom i Makedonijom“ uradiće se istraživanje o radu Međuvladinih mešovitih komisija koje su instrument funkcionisanja i operativnosti u primeni pomenutih Sporazuma. Projektom je planirano održavanje četiri okrugla stola, jedna televizijska emisija, štampanje publikacije sa preporukama koje će biti definisane tokom sveukupnih aktivnosti projektnog tima.Projekat se završava konferencijom na koju će biti pozvani predstavnici svih nacionalnih saveta u Srbiji, predstavnici nadležnih državnih organa, predstavnici ambasada, međunarodnih institucija koje se bave ljudskim i manjinskim pravima, predstavnici civilnog sektora i mediji.  povratak na naslovnu stranu


 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.