Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Promocija publikacije „Regionalni ugao EU integracija AP Vovjodina u procesu pridruživanja Srbije EU“Novi Sad, 27. Januar 2016.

U Nezavisnom društvu novinara Vojvodine, 27. januara 2016. godine promovisana je publikacija pod nazivom „Regionalni ugao EU integracija AP Vovjodina u procesu pridruživanja Srbije EU“. Ova upblikacija nastala je kao rezultat istoimenog projekta koji je Centar za regionalizam realizovao u drugoj polovini 2015. godine, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i TACSO.  Publikacija sadrži suštinu rasprava koje su se vodile tokom aktivnosti na projektu, na uvodnoj konferenciji i 8 okruglih stolova, koji su tematizovali pojedina pregovaračka poglavlja Srbije sa EU koja su od suštinskog značaja za pozicioniranje AP Vojvodine u ovom procesu. Publikacija takođe sadrži i preporuke za svaku oblast pojedinačno. Na promociji su govorili:

Branislav Bugarski, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam
Prof. dr Jovan Komšić, profesor na Univerzitetu u Novom Sadu

Ističući važnost saradnje civilnog sektora Vojvodine i pokrajinskih institucija u uključivanju Vojvodine u proces pregovora sa EU, Aleksandar Popov najavio je formiranje mreže organizacija civilnog društva Vojvodine koja bi na sistematski struktuiran način, ne samo vršila monitoring i ukazivala na važnost uzimanja u obzir specifičnosti i potreba Vojvodine u ovom procesu, već i delovala na javnost, držeći ovu ideju „dežurnom i živom“.

Branislav Bugarski dao je punu podršku za ovu inicijativu civilnog sektora, naglašavajući da Vojvodina treba da bude primer dobre prakse kada je u pitanju izgradnja finansijskih i tehničkih kapaciteta Pokrajine u pripremi za EU integracije. Naglasivši važnost pravovremenog uključivanja Vojvodine u pregovarački proces, Bugarski je podsetio na to da će ono što se dogovori sada, imati dalekosežne posledice za život građana i društveno ekonomski razvoj Vojvodine, te da je stoga neophodno da se Pokrajina što aktivnije izbori za svoje pozicije u okviru nacionalnih struktura, da bude na vreme informisana, kao i da bude ona koja diktira, a ne samo prati tempo pregovora.

Prof. dr Jovan Komšić, koji je imao konsultantsku poziciju u projektu, podsećajući na član 1 Ustava Srbije u kojem se, između ostalog, navodi da je Srbija država zasnovana na pripadnosti evropskim principima i vrednostima, istakao je da se afirmisanjem evropskih principa insitira da republička vlast mora da poštuje regionalni nivo demokratski izabranih vlasti, odnosno princip subsidijarnosti.

Na promociji su bili predstavnici civilnog društva, predstavnici pokrajinskih institucija, mediji i drugi zainteresovani pojedinci.
  povratak na naslovnu stranu


 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.