Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Konferencija “ Vojvođanska inicijativa za EU – partnerstvo civilnog i javnog sektora”


 Izvestajizvestaj

Novi Sad, 17. Mart 2016.

Organizacije civilnog društva Vojvodine udružene u Vojvođansku inicijativu za EU organizovale su, 17. Marta u Novom Sadu, konferenciju „Vojvođanska inicijativa za EU – partnerstvo civilnog i javnog sektora” uz pokroviteljstvo Skupštine AP Vojvodine i TACSO kancelarije u Srbiji. Konferencija je održana sa ciljem da se podrži saradnja javnog i civilnog sektora u oblastima koje su od ključnog interesa za građanke i građane Vojvodine, gde je svakako jedan od prioriteta pristupanje Srbije EU i doprinos pokrajinskih organa i organizacija civilnog društva ovom procesu. Konferenciji su pored članova inicijative prisustvovali Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Republike Srbije sa EU, Ksenija MIlenković, v.d. direktorka Kancelraije za EU integracije, Frejk Janmat, šef sektora za EU integracije Delegacije EU u Srbiji i Zorica Rašković, nacionalni savetnik TACSO programa za Srbiju.

Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, naglasio je da su organizacije civilnog društva u Vojvodini, koje se do sada nisu prijavile, pozvane da se uključe u dalje aktivnosti Inicijative i doprinesu njenom radu. U civilnom sektoru leži značajan ekspertski potencijal koji može da doprinese kvalitetu i ubrzanju ukupnog procesa pristupanja Srbije EU. „Ova konferencija je dobar znak da je poziv za saradnju prihvaćen jer se ona održava pod pokroviteljstvom Skupštine AP Vojvodine, a ohrabruje i konstantna podrška koju smo do sada imali od Tanje Miščević. Vojvođanska inicijativa će se truditi da bude konstruktivan, kritični i korektivan faktor u odnosu na nosioce vlasti. Pokušaćemo da i široj javnosti objasnimo značaj pristupanja Srbije EU približimo suštinu samog procesa pridruživanja“, naglasio je Popov.

Ištvan Pastor je izrazio zadovoljstvo što je Skupština AP Vojvodine domaćin jednom takvom pionirskom poduhvatu. Skupština AP Vojvodine služi kao integriacioni faktor za sve koji su stručni i koji žele dobro svom društvu. Očekuje se da će Vojvođanska inicijativa za EU u ovom mandatu dobiti podršku od strane Odbora za EU integracije Skupštine AP Vojvodine i da će se uvesti nova institutcija „otvorene stolice“ gde će civilni sektor moći da igra ulogu konsultativnog i korektivnog faktora na najefikasniji mogući način.

Tanja Miščević je istakla da je ova inicijativa značajna kako bi se interesi Vojvodine zagovarali u okviru procesa pregovaranja, posebno u oblastima koji su bitni za Vojvodinu, kao što su poljoprivreda, ribarstvo i industrija. Ona je takođe navela da je njihovo iskustvo u u saradnji sa civilnim društvom ogromno pozitivno iznenađenje i da su ekspertize i analize civilnog društva važne jer mogu veoma da pomognu u pregovaračkom procesu. U tom kontekstu ona pozdravlja formiranje Vojvodjanske inicijative za EU. Sledeći korak, koji bi voleli da rade zajedno sa organizacijama civilnog društva, je praćenje u izvršavanju obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji, zatim ekspertiza u pružanju povratne informacije, kao i saradnja sa partnerima preko granice.

Ksenija Milenković je istakla da je uloga civilnog društva važna u praćenju primene sporazuma i harmonizacije zakonodavstva ali da postoje i druge oblasti gde se civilno društvo može uključiti. IPARD fond, koji se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj i koji je od izuzetne važnosti za Vojvodinu, je trenutno u procesu akreditacije. OCD mogu da obezbede da se u okviru tog fonda aplicira sa dobrim projektima. Drugi primer je primer migrantske krize gde je uspostavljena odlična saradnja između državnih institucija i organizacija civilnog društva na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou. Pored toga, prekogranična saradnja je bitan segment gde civlno društvo može da da veliki doprinos. Projekti prekogranične saradnje pokazali su veliki stepen vidljivosti jer su građani iz lokalnih sredina, posebno u Vojvodini, prepoznali konkretne rezultate i koristi od takvih projekata. Tu je takođe važna saradnja koja je ostvarena sa članicama EU koje su nam direktni susedi.

Frejk Janmat je naglasio da što se tiče procesa pristupanja, EU ima dve preporuke. Prva je da se sa reformama počne što je pre moguće zbog drugih pitanja koji mogu da iskrsnu, kao što je to slučaj sa poplavama i izbegličkom krizom. Druga preporuka je da se u procese konsultacija što više uključi civilno društvo. Cilj je da se pregovaračka poglavlja zatvore u što kraćem vremenskom periodu. OCD su blizu lokalu i građanima i imaju znanje o tome kako određene politike trebaju da se realizuju. Takođe predstavljaju kanale komunikacije sa ostalim interesnim grupama kao što su privredne komore, udruženja poslodavaca, sindikati, itd. Civilno društvo u Srbiji postaje aktivnije i pružanju značajane povratne informacije državnim telima kao i ekspertizu u narctima zakona.

Zorica Rašković je istakla da je cilj ove svečane konferencije bolja artikulacija uticaja koje civilno društvo može da ima na proces EU integracija i da je dobar znak što je Skupština AP Vojvodine veoma brzo reagovala. Ona je naglasila da se bez institucionalizacije dijaloga efektivnost i svrsishodnost tog procesa smanjuje. Postoje već izgrađeni mehanizmi od kojih se izdvajaju SEKO i Nacionalni konvent za EU. Oba ova mehanizma dala su mnogo naučenih lekcija. Međutim, organizacije civilnog društva na lokalnom nivou nemaju dovoljno društvenih mehzanizama unutar institucija jer se njihov rad zasniva u velikoj meri na volonterizmu. U ovaj proces je u što većoj meri potrebno uključivati manje i lokalne inicijative koje prate život na lokalnom nivou. TACSO će nastaviti da podržava ovu inicijativu i da radi na izgradnji kapaciteta i podizanju znanja o procesu pridruživanja, kao i na jačanju ekspertize u oblastima pregovaračkih poglavlja.

Nakon izlaganja usvojena je Zajednička izjava učesnika konferencije “Vojvođanska inicijativa za EU – partnerstvo civilnog i javnog sektora”.


  povratak na naslovnu stranu


 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.