Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Okrugli sto “EU INTEGRACIJE I PITANJE NACIONALNIH MANJINA”


 Izvestaj

Novi Sad, 22. 02.2017.

Okruglom stolu Centra za regionalizam, na temu “EU integracije i pitanje nacionalnih manjina”, prisutvovalo je preko 50 predstavnika nacionalih saveta nacionalnih manjina, Pregovaračkog tima Srbije, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, ambasada, civilnog društva i medija.

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov naglasio je da su manjine most ali često i kamen spoticanja u pregovaračkom procesu, podsetivši na blokade od strane Rumunije i Hrvatske. Prema njegovim rečima, ako se manjine ne osećaju sigurno u Srbiji, onda se neće osećati ni pripadnici većinskog naroda.

Lutz Kober, direktor Kancelarije Hanns Seidel Fondacije za Srbiju naglasio je da ovaj događaj predstavlja prvi korak u međusobnoj saradnji na povezivanju kapaciteta i znanja Centra za regionalizam i kapaciteta koje ima Srbija, što predstavlja sinegriju koja je jako važna kao podrška na putu Srbije prema Evropskoj uniji.

Šefica pregovaračkog tima Srbije sa EU Tanja Miščević izjavila je da su prava nacionalnih manjina bila mnogo godina u velikoj meri zanemarivana. Dodala je da rezultati ne mogu da se osete odmah nakon što je neka mera usvojena i da uvek treba imati u vidu da akcioni planovi nisu kraj, već početak puta u donošenju odgovarajućih mera. Miščević je naglasila da su oblasti obrazovanja i informisanja na jezicima nacionalnih manjina "kamen spoticanja" u ovoj fazi pregovora i predmet posebne pažnje susednih država.

Suzana Paunović, direktorica Kancelarije za ljudska i manjinska prava je naglasila da Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina sadrži 70 mera i 120 aktivnosti koje treba sprovesti tokom njegove primene. Dodala je da nisu svi nacionalni saveti dostavili izveštaje o svojim aktivnostima na sprovođenju zadataka iz akcionog plana i da se kasni sa primenom akcionog plana.

Pomoćnik zaštitnika građana za nacionalne manjine Robert Sepi rekao je da u Srbiji ne postoji normativno definisana manjinska politika i dodao da je usvajanje akcionog plana prilika da se ta problematika uredi.

Prof. dr Goran Bašić je naglasio da status i položaj nacionalnih manjina nije samo pitanje pripadnika manjinskih zajednica već svih građana Srbije, kao i da brojnost jedne manjine ne može biti kriterijum njene zaštite.

Prof. dr Marijana Pajvančić, je istakla da nacionalne manjine ne učestvuju u procesu donošenja zakona i skrenula pažnju da kada se neko poglavlje zatvori prestaje njegov monitoring i preostaje samo pisanje izveštaja o njegovoj primeni. Zamerila je da nema dovoljne interakcije i solidarnosti među nacionalnim manjinama.

Elvira Kovač, narodna poslanica SVM je skrenula pažnju da se rad na izmeni Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina odvija usporeno. Ona je takođe ukazala na nepovoljna demografska kretanja kod nacionalnih manjina, kao i na poteškoće oko nostrifikacija diploma.

Predstavnica Ambasade Rumunije Mihaela Osorio je naglasila da treba unaprediti rad međuvladinih mešovitih komisija, kao instrumente funkcionisanja bilateralnih sporazuma u oblasti zaštite i unapređenja položaja nacionalnih manjina, i da se u tom smislu očekuje brzi izbor sastava tih komisija. 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.