Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


OKRUGLI STO - Osnaživanje mladih u Srbiji za njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada, i ostvarivanje njihovih prava i interesa

 Izvestaj

Novi Sad, 18.07.2018.

Na Okruglom stolu održanom 18. Jula 2018. U Novom Sadu, Aleksandar Popov, Direktor Centra za Regionalizam je predstavio projekat “Osnaživanje mladih u Srbiji za njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada, i ostvarivanje njihovih prava i interesa” koji je podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava. On je naglasio da je bitno unaprediti populacionu politiku i da treba raditi na rešavanju pitanja odliva mozgova iz zemlje. Centar za regionalizam je izradio radnu knjižicu kako bi se mladi osnažili na tržištu rada i bili upoznati sa svojim pravima.

Maja Martinić, Rukovodilac centra za obrazovanje, istraživanje i privatizaciju Sindikata Nezavisnost predstavila je radnu knjižicu na čijoj izradi je učestvovala. Ona je naglasila da mladi moraju da se dobro informišu o uslovima na tržištu rada. Mladi ne poznaju dovoljno šanse koje imaju na ovakvom tržitu. Publikacija koja je izrađena je pokušaj da ima se da takav alat kako bi mogli da vide koje šanse imaju u svojoj zemlji tako da mogu da donesu dobre odluke za sebe, da u trenutku kada izađu na tržište rada znaju šta poslodavac sme a šta ne sme da radi. U publikaciji su pobrojana sva dokumenta sa kojima bi mladi trebali biti upoznati. Država nije obavezna da mladima obezbedi posao. Međutim potreban je niz javnih politika koji će dovesti do toga da postoji okruženje koje će kreirati kvalitetna radna mesta. Od toga zavisi očuvanje ljudskog dostojanstva. Drugi deo publikacije govori o položaju mladih na tržištu rada. Sa problemom nezaposlenosti mladih u Srbij se suočavamo na klasičan način i uopšte ne postoje ekonomski parametri. Država ovde ulaže u obrazovanje mladih da bi oni na kraju otišli u neku drugu zemlju. Velike ekonomski razvijene zemlje se suočavaju sa tim šta će digitalizacija doneti i tržište rada koje će proizaći iz digitalizacije. Ekonomska i socijalna prava se u svetu sve više i više razilaze.

Što se tiče obrazovnog sistema, uvek se ponavlja priča da sistem obrazovanja nije usklađen sa potrebama na tržištu rada. Da bi to bilo usklađeno bitno je projektovati koje će biti potrebe tržišta rada za 10 godina u Srbij a ne sada. Mladi posle završenih studija dugo čekaju na prilku za zaposljenje, ili su zaposleni na crno, rade na sezonskim poslovima, zapošljavau se preko agencija, sa niskim zaradama, sa višim nivoom obrazovanja nego što to poslodavac traži. Mladi bi trebali više da koriste kapacitete Nacionalne službe za zapošljavanje. 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.