Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Ekonomski podsticaj nerazvijenim opštinama i položaj nacionalnih manjina
PREPORUKE MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVECentar za regionalizam je upravo završio istraživanje na temu “Ekonomski podsticaj nerazvijenim opštinama i položaj nacionalnih manjina” koji realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. S obzirom da se tokom istraživanja došlo do podataka koji mogu pomoći u realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za nacionalne manjine posebno odeljaka X i XI, Ministarstvu za državnu upravu i lokanu samoupravu upućene su sledeće PREPORUKE:

-U nerazvijena područja Republike Srbije, u kojima živi značajan broj pripadnika nacionalnih manjina, neophodno je ulagati u proizvodne kapacitete koji omogućavaju otvaranje novih radnih mesta. Naime, Republički zavod za statistiku (kao izvor podataka) nije sporio značajna ulaganja u infrastrukturu u istražvanim opštinama, ali u većini istraživanih opština nije bilo otvaranja novih proizvodnih kapaciteta koji bi povećali uposlenost, prosek neto ličnih dohodaka i smanjili unutrašnje, a posebno spoljašnje migracije (emigraciju);

-Periodično (na dve, tri ili četiri godine) sačinjavati izveštaje o učinku – efektima ulaganja podsticjanih razvojih sredstava u nerazvijene opštine, posebno vodeći računa o multietničkim opštinama. Uredbom Vlade Republike Srbije je iz 2014. napravljena je kategorizacija opština po razvijenosti. (4 kategorije i devastirana područja) ali u međuvremenu nema podataka, da li je neka opština “preskočila” ili “pala” iz svoje kategorizovane zone. Efekti ulaganja u nerazvijena područja finansirani iz novca svih građana Srbije trebali bi biti dostupni javnosti;

-Organi koji kreiraju državne politike Srbije u ovoj oblasti, zajedno sa pravnom strukom, treba da se opredele oko obaveze (ili ne obaveze kakav je sada slučaj) oko izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti, posebno u situacijama kada se popunjavaju zvanični državni dokumenti svih vrsta, a koji se dalje koriste u obradi raznih statističkih podataka;

-Definisati strateško opredeljenje o pravcima razvoja multietničkih nerazvijenih opština i područja. U skladu sa tim usmeravati podsticajna razvojna sredstva iz budžeta Republike kao i međunarodnu razvojnu pomoć;

-Doneti strategiju o ublažavanju migracionih i emigracionih procesa, s posebnim merama u nerazvijenim multietničkim područjima.

-Vlada Srbije preko Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za ljudska i manjinska prava da u narednom periodu podstakne i finansira strateška istraživanja u oblasti ekonomskog statusa položaja nacionalnih manjina. 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.