Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Konferencija ”Ekonomski podsticaj nerazvijenim opštinama i položaj nacionalnih manjina”

 Izvestaj

Novi Sad 19. jun 2020

Centar za regionalizam je 19. juna 2020.godine u Novom Sadu predstavio rezultate jednogodišnjeg istraživanja u okviru projekta “Ekonomski podsticaj nerazvijenim opštinama i položaj nacionalnih manjina” koji je realizovan uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Osnovni cilj projekta bio je da se utvrdi u kojoj meri Srbija ispunjava obaveze iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina (poglavlje X AP 23 ) posebno kroz ulaganja u nerazvijena područja i u kojoj meri se to odrazilo na poboljšanje ekonomskog položaja nacionalnih manjina.

Učesnici Konferencji su bili jednoglasni u oceni da su istraživanja na ovu temu veoma retka u Srbiji uz istovremenu konstataciju da su izuzetno važna jer daju realnu sliku o stvarnom ekonomskom položaju i većinskog i manjinskog stanovništva u nerazvijenim opštinama, najčešće smeštenim u pograničnim područjima.U radu konferencije su učestvovali Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za upravu i lokalnu samoupravu, Milinka Hrćan v.d. pomoćnika sekretara u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje upravu, propise i nacionalne manjine i Aleksandra Šanjević koordinatorka u Fondaciji za otvoreno društvo, Projektni tim su sačinjavali Jelena Perković i Milan Vranjković, istraživači na projektu, kao i, Gordana Lazarević konsultantkinja na projektu i Goran Bašić, direktor Instituta za društvene nauke. Uvodnu reč na konferencije je dao Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.

U radu konferencije su učestvovali i predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, državnih organa, kao i medija.

Publikaciju pod nazivom ”Ekonomski podsticaj nerazvijenim opštinama i položaj nacionalnih manjina” u kojoj se nalaze rezultati istraživanja možete skinuti sa sajta Centra za regionalizam. 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.