Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


KONFERENCIJA „Manjine“Novi Sad 28. Septembar 2020

U poslednje tri decenije Srbija , Hrvatska i Crna Gora imaju značajan uticaj na međusobne manjinsko-većinske odnose koji su ne retko određeni stepenom i kvalitetom položaja njihovih sunarodnika kao pripadnika manjinskih zajednica-rečeno je na on-line regionalnoj konferenciji “Uticaj položaja nacionalnih manjina na međudržavne odnose Srbije, Crne Gori Hrvatske

Konferencija je održana 18. septembra 2020 u rganizaciji Centra za regionalizam iz Novog Sada uz podršku Hanns Seidel Stiftunga.U njenom radu su učestvovali:Aleksandar Popov, direktor, Centra za regionalizam, Klaus Fiesinger, rukovodilac Projekta, Fondacija Hanns Seidel u Republici Srbiji i u Crnoj Gori, dr Momčilo Vuksanović, predsednik Srpskog nacionalnog savjeta u CG, savtnica predsednika Srpskog narodnog vijeća Anita VLadimir,Tomislav Žigmanov predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Dragoljub Malović , predsednik Nacionalnog saveta Crnogoraca RS , dr Goran Bašić, Centar za istraživanje etnicitet, dr Siniša Tatalović, profesor Fakulteta političkih znanosti u ZagrebuModerator Konferencije bila je Jelena Perković. 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.