Igman Initiative
Vojvodjanska inicijativa za EU
Association PHILIA
 
  Dobrodošli na veb prezentaciju Centra za regionalizam
POZIV ZA PREDLOGE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUSTVA
Newsletter - maj 2012
    Korisni linkovi
LGI Budapest >>
Fond za otvoreno društvo Srbija >>
Committee of the Regions >>
Institute of the Regions of Europe >>
Vlada AP Vojvodine >>
Pokrajinski sekretarijat za regionalnu i međunarodnu saradnju >>

Okrugli sto “Analiza sprovođenja bilateralnog sporazuma između Republike Srbije i Republike Rumunije”

Centar za regionalizam je 26. februara 2016. u Novom Sadu održao okrugli sto pod nazivom “Analiza sprovođenja bilateralnog sporazuma između Republike Srbije i Republike Rumunije”. U radu Okruglog stola učestvovali su članovi nekadašnjeg sastava srpske delegacije Međuvladine mešovite komisije Srbija-Rumunija, predstavnici Nacionalnog saveta rumunske nacionalne zajednice, predstavnici Pokrajinskog i Gradskog zaštitnika građana, predstavnici resornih pokrajinskih sekretarijata, kao i predstavnici nevladinog sektora, medija i javnog medijskog servisa Vojvodine. Događaju je prisustvovao i bivši generalni konzul Srbije u Temišvaru i Bukureštu Dragomir Radenković. .
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

Promocija publikacije „Regionalni ugao EU integracija AP Vovjodina u procesu pridruživanja Srbije EU“


U Nezavisnom društvu novinara Vojvodine, 27. januara 2016. godine promovisana je publikacija pod nazivom „Regionalni ugao EU integracija AP Vovjodina u procesu pridruživanja Srbije EU“. Ova upblikacija nastala je kao rezultat istoimenog projekta koji je Centar za regionalizam realizovao u drugoj polovini 2015. godine, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i TACSO. Publikacija sadrži suštinu rasprava koje su se vodile tokom aktivnosti na projektu, na uvodnoj konferenciji i 8 okruglih stolova, koji su tematizovali pojedina pregovaračka poglavlja Srbije sa EU koja su od suštinskog značaja za pozicioniranje AP Vojvodine u ovom procesu. Publikacija takođe sadrži i preporuke za svaku oblast pojedinačno.

 
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

Projekat "Analiza sprovodjenja bilateralnih sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina Srbije sa Hrvatskom Madjarskom, Rumunijom i Makedonijom"

Centar za regionalizam je nastavio da sprovodi aktivnosti na istraživanjima statusa i položaja nacionalnih manjina u Srbiji. Uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, Centar za regionalizam od septembra 2015. do juna 2016. istražuje koliko su bilateralni sporazumi između Srbije i Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Makedonije doprineli poboljšanju statusa manjina u državama ugovornih strana.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

Okrugli sto - Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine - Zaštita potrošača i zdravlja


Centar za regionalizam je, uz podršku Sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, 10. decembra 2015 u Novom Sadu održao okrugli sto pod nazivom Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine - Zaštita potrošača i zdravlja. Ovaj okrugli sto predstavlja poslednji u nizu okruglih stolova organizovanih u okviru projekta Regionalni ugao eu integracija – ap vojvodina u procesu pridruživanja srbije eu.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

Okrugli sto - Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine: poglavlje 27. Zaštita životne sredine


Regionalne specifičnosti Vojvodine posebno su uočljive u oblasti zaštite životne sredine i one bi morale biti prepoznate tokom pregovaračkih procesa Beograda i Brisela.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

Okrugli Sto - Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine: preduzetništvo, industrijska politika, zapošljavanje, socijalna politika i finansije


4. decembra 2015. u Novom Sadu Centar za regionalizam je organizovao 5. po redu okrugli sto pod nazivom Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine - Preduzetništvo, industrijska politika, zapošljavanje, socijalna politika i Finansije uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

OKRUGLI STO „Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine - POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ “.


"Poljoprivrednici su najvažniji resurs srpske poljoprivrede" zajednički je zaključak učesnika okruglog stola "Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine - Poljoprivreda i ruralni razvoj". Okrugli sto organizovao je Centar za regionalizam iz Novog Sada a u okviru projekta "Regionalni ugao EU integracija – AP Vojvodina u procesu pridruživanja Srbije u EU". Projekat finansira Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

OkruglI sto Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine - REGIONALNA POLITIKA I KOORDINACIJA STRUKTURNIH INSTRUMENATA


Centar za regionalizam je uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu 25. septembra 2015 u Novom Sadu u organizovao okrugli sto pod nazivom 'Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine - REGIONALNA POLITIKA I KOORDINACIJA STRUKTURNIH INSTRUMENATA' u okviru projekta REGIONALNI UGAO EU INTEGRACIJA – AP VOJVODINA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA SRBIJE EU. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici pokrajinskih organa vlasti, stručna zainteresovana javnost, relevantni predstavnici civilnog društva i mediji, kako bi dali aktivan doprinos da se sagledaju pozicije i interesi AP Vojvodine u pregovaračkim poglavljima kojima se on bavi.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

OKRUGLI STO Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine - NAUKA, ISTRAŽIVANJE, OBRAZOVANJE, KULTURA, INFORMISANJE


Centar za regionalizam je uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu 25. septembra 2015 u Novom Sadu u organizovao okrugli sto pod nazivom „Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine - NAUKA, ISTRAŽIVANJE, OBRAZOVANJE, KULTURA, INFORMISANJE“. Okruglom stolu su prisustvovali eksperti iz ove oblasti, predstavnici naučnih, strukovnih, nevladinih i drugih institucija i organizacija iz ove oblasti, pokrajinske administracije, kao i predstavnici medija. Prisutne goste je pozdravio Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam dok je moderator okruglog stola bio Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Svrha okruglog stola je da se unapredi ukupan proces pridruživanja Srbije EU, da se afirmiše i konkretnije pozicionira uloga APV u procesu evropskih integracija, podrži jačanje kapaciteta pokrajinske administracije i doprinese unapređenju svesti građana o karakteru prava i obaveza koje proizlaze iz procesa pristupanja EU.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


OKRUGLI STOL „Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine -PRAVOSUĐE I OSNOVNA LJUDSKA PRAVA, PRAVDA, SLOBODA, BEZBEDNOST“


U Novom Sadu je, 30. oktobra 2015. održan Okrugli sto pod nazivom „Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine -pravosuđe i osnovna ljudska prava, pravda, sloboda, bezbednost“. Ovaj događaj predstavlja prvi u nizu javnih debata u okviru projekta „Regionalni ugao eu integracija – AP Vojvodina u procesu pridruživanja Srbije EU“ koji finansira Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Svrha projekta, kao i Okruglih stolova koji su predviđeni da budu realizovani u narednom periodu, jeste da pomogne ukupni proces pridruživanja Srbije EU, kao i da se afirmiše i konkretnije pozicionira uloga APV u procesu evropskih integracija.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Konferencija - Regionalni ugao EU integracija – AP Vojvodina u procesu pridruživanja Srbije EU


Centar za regionalizam je uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu 25. septembra 2015 u Novom Sadu u organizovao konferenciju „Regionalni ugao EU integracija – AP Vojvodina u procesu pridruživanja Srbije EU.” Konferencija je organizovana u okviru istoimenog projekta kao uvod u druge projektne aktivnosti i za pokretanje debate o ulozi AP Vojvodine u procesu pristupanja Republike Srbije EU. Konferenciji je prisustvovalo osamdeset učesnika: predstavnika Univerziteta, NVO-a, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, vladinih i pokrajinskih institucija i drugih relevantnih učesnika koji su aktivno doprineli u radu konferencije.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Konferencija - Vojvodina.EU – bilans uspeha 2007-2013.


Centar lokalne demokratije iz Subotice je, 15. septmebra 2015. u Skupštini AP Vojvodine, organizovao je završnu konferenciju Vojvodina.EU - bilans uspeha 2007-2013, u okviru istoimenog projekta. Konferencija je organizovana u saradnji sa Centrom za regionalizam i Udruženjem Prospero iz Temerina, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, s ciljem da se predstave aktivnosti koje su realizovane na projektu, kao i da se šira javnost informiše o mogućnostima unapređenja uslova za realizaciju projekata iz fondova EU u lokalnim samoupravama u narednom periodu. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, nevladinih organizacija, lokalnih samouprava, stranih i domaćih regionalnih razvojnih agencija i medija. Moderator konferencije je bio Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Projekat Igmanske inicijative predstavljen na 18. Sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva


Na 18. sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva Narodne skupštine Republike Srbije, koja je održana 18. marta 2015, Igmanska inicijativa je predstavila rezultate projekta Slobodan protok radne snage između zemalja potpisnica Dejtonskog Sporazuma po uzoru na nordijski model saradnje čiju je implementaciju finansirala Ambasada Kraljevine Danske u Beogradu.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Jačanje kapaciteta Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine – 25. Sesija Igmanske inicijative


Projekat „Jačanje kapaciteta Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine – 25. Sesija Igmanske inicijative“ otpočeo je u decembru 2014. godine i trajaće godinu dana. Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta Nacionalnog saveta Roma kroz organizovanje 8 specifičnih obuka za njegove članove, kako bi on bio osposobljen ne samo da bolje iskoristi mogućnosti koje pruža Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, nego i da efikasnije utiče na javne politike koje se odnose na inkluziju Roma i prikupljanje i trošenje sredstava iz EU fondova namenjenih unapredjivanje položaja Roma. Takođe, projekat je usmeren i na povećanje svesti javnosti i nadležnih institucija o neophodnosti efikasnijeg rešavanja nepovoljnog položaja Roma na regionalnom nivou. Iz tog razloga, sa ciljem da pitanje nacionalnih manjina, posebno Roma kao najranjivije grupe, postane vidljivije u javnosti, jedan od panela na 25. Sesiji Igmanske Inicijative biće namenjen predstavljanju rezultata projekta Zastupanje interesa Roma u okviru Sarajevskog stambenog procesa. Kako se očekuje da će u radu sesije učestvovati predsednici sve četiri zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma medijska pokrivenost sesije biće obimna i na regionalnom nivou, te će pitanja kojima se projekat bavi postati vidljivija kako u javnosti tako i među predstavnicima relevantnih i nadležnih državnih institutcija u sve četiri zemlje.
  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Objavljena publikacija


Slobodan protok radne snage između zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma po uzoru na nordijski model saradnje.
Preuzmite dokument

.................................................................................................................................................................................


JAVNI POZIV za prijavu saradnika/saradnica iz multietničkih područja u Srbiji

Centar za istraživanje etniciteta je u saradnji sa još pet organizacija civilnog društva osnovao Mrežu za interkulturalnost čiji cilj je jačanje i zagovaranje politike integartivne multikulturalnosti kojom se podstiču društvene veze, stabilnost, ostvarivanje suštinske ravnopravnosti građana/građanki i zaštita etno-kulturnih identiteta manjina.
Preuzmite dokument

.................................................................................................................................................................................


ZAVRŠEN PROJEKAT U BUJANOVCU

Projekat Agora II - interaktivni pristup u prevazilaženju međuetničke distance među mladima u Bujanovu, trajao je 6 meseci. Cilj projekta je bio da se kreiraju održivi prostori društvene interakcije koji će omogućiti da se mladi, učenici srednjih škola Sveti Sava i Sezai Suroi susreću i deluju u zajedničkim aktivnostima.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


CENTAR ZA REGIONALIZAM ORGANIZOVAO KONFERENCIJU NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

U okviru projekta “Monitoring transparentnosti rada pet nacionalnih saveta-bugarskog, mađarskog, romskog, rumunskog i slovačkog”, Centar za regionalizam je tokom marta i aprila 2014. godine organizovao pet okruglih stolova. Tom prilikom su predstavnici nacionalnih saveta bugarske, mađarske, romske, rumunske i slovačke zajednice kao i predstavnici javnog i kulturnog života tih zajednica razmotrili preliminarne izveštaje koje je na osnovu posebnog upitnika sačinio projektni tim Centra za regionalizam. U Dimtrovgradu je okrugli sto održan 26. marta 2014. Prisustvovalo je dvadesetak predstavnika Nacionalnog saveta kao i ustanova i organizacija koje su vezane za očuvanje tradicije i kulture bugarske zajednice.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Centar za regionalizam organizovao pet okruglih stolova u okviru projekta „Monitoring transparentnosti rada pet nacionalnih saveta“

U okviru projekta “Monitoring transparentnosti rada pet nacionalnih saveta-bugarskog, mađarskog, romskog, rumunskog i slovačkog”, Centar za regionalizam je tokom marta i aprila 2014. godine organizovao pet okruglih stolova. Tom prilikom su predstavnici nacionalnih saveta bugarske, mađarske, romske, rumunske i slovačke zajednice kao i predstavnici javnog i kulturnog života tih zajednica razmotrili preliminarne izveštaje koje je na osnovu posebnog upitnika sačinio projektni tim Centra za regionalizam. U Dimtrovgradu je okrugli sto održan 26. marta 2014. Prisustvovalo je dvadesetak predstavnika Nacionalnog saveta kao i ustanova i organizacija koje su vezane za očuvanje tradicije i kulture bugarske zajednice.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Projekat “Monitoring transparentnosti rada pet nacionalnih saveta“

1. jula 2013. Centar za regionalizam je počeo sa realizacijom projekta “Monitoring transparentnosti rada pet nacionalnih saveta - bugarskog, mađarskog, romskog, rumunskog i slovačkog.” Cilj projekta je utvrđivanje kvantitativno merljivih standarda koji bi bili parametri za ocenu transparentnosti rada svih nacionalnih saveta u Srbiji. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo i u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Republike Srbije.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................


Bujanovačka Agora II – lansirajući događaj i seminar za osnivanje đačkih zadruga

U Bujanovcu je 7. februara lansiran projekat “Bujanovacka Agora II”- interaktivni pristup procesu prevazilaženja međuetničke distance između mladih u Bujanovcu. Ovom događaju su prisustvovali Pekka Orpana, ambasador Finske u Srbiji, Zoran Stanković, predsednik koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo, Medveđa, Erik Manton, šef kancelarije OEBS u Bujanovcu, kao i Nagip Arifi, predsednik opštine Bujanovac.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

Pripremni sastanci u Bujanovcu za realizaciju projekta „Bujanovačka agora II – interaktivni pristup premošćavanju međuetničke distance među mladima“

Polovinom decembra 2013. godine Centar za regionalizam je započeo projekat „Bujanovačka agora II – interaktivni pristup premošćavanju međuetničke distance među mladima“, koji finansira Ambasada Finske u Beogradu. U okviru projekta je planirano više aktivnosti koje bi  trebalo da doprinesu zbližavanju mladih iz različitih etničkih grupa: osnivanje zajedničke đačke zadruge dve srednje škole, novinarski kurs za mlade i izdavanje zajedničkog školskog lista na srpskom i albanskom jeziku, kao i kamp za mlade koji će se održati u Vojjvodini , a koji će tematizovati zajedničko kulturno nasleđe.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

Nordijski model saradnje predstavljen u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Nordijski model saradnje predstavljen je 10. decembra 2012. godine u Narodnoj skupštini Srbije. Predstavljanju su pored nekoliko poslanika i predstavnika ambasada susednih zemalja prisustvovali i članovi kabineta predsednika Narodne skupštine, kao i svi ambasadori nordijskih zemalja akreditovani u Srbiji. Predstavljajući nordijski model Nils Ragnar Kamsvag, norveski ambasador u Srbiji je istakao da ga raduje što je i na ovim prostorima prepoznat ovaj model kao primer saradnje koji može doprineti unapredjivanju međusobnih odnosa u regionu.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

Prezentacija Nordijskog modela saradnje u Sarajevu

Nordijske zemlje su zajedno, i svaka za sebe, dale veliki doprinos obnovi našeg regiona posle ratova koji su vođeni na ovim prostorima, pa je i ova zgrada obnovljena zahvaljujući pomoći Kraljevine Norveške – istakao je Vehid Šehić, kopredsednik Igmanske inicijative za Bosnu i Hercegovinu, otvarajući pezentaciju nordijskog modela saradnje 26. novembra 2012. godine u zgradi Parlamenta BiH u Sarajevu.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

Nordijski model saradnje predstavljen u Podgorici

Promocija nordijskog modela saradnje u Podgorici u organizaciji Igmanske inicijative za Crnu Goru održana je 08. Novembra 2012. u sali Pravnog fakulteta uz prisustvo brojnih ličnosti iz političkog i javnog života, među kojima je bio i Ranko Krivokapić, predsednik Skupštine Crne Gore. Jedno od osnovnih pitanja koje je tom prilikom postavljeno je da li je među zemljama nastalim raspadom Jugoslavije u budućnosti moguće neko novo zajedništvo, na novim osnovama i da li bi najbolji model za tako nešto bilo udruživanje na način kako su to pre 60 godina uradile nordijske zemlje koje u EU danas nastupaju zajednički i u onim oblastima i politikama koje su od posebne važnosti za njihove građane.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

U Zagrebu održan sastanak predstavnika parlamentarnih odbora za spoljnu politiku četiri zemlje
Korak dalje ka unapređivanju interparlamentarne saradnje

Hrvatska se nalazi pri kraju svog puta ka Evropskoj Uniji.Međutim, samim tim ona neće izaći iz regiona, nego mora voditi još aktivniju politiku prema susedima u cilju nastavka procesa obnove razumevanja i poverenja i kako bi nam svima sutra bilo bolje nego danas.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

Izveštaj sa okruglog stola
Nordijski model saradnje i mogućnosti njegove primene na zemlje Dejtonskog sporazuma

Primena pozitivnih iskustava inordijskog modela saradnje na zemlje Dejtonskog sporazuma mogla bi pomoći u u bržoj obnovi razumevanja i poverenja, rešavanju preostalih otvorenih pitanja i ubrzavanju puta ovih zemlja ka Evropskoj Uniji. Ovo je istaknuto na okruglom stolu u Beogradu, održanom 20. septembra 2012. godine, na kojem je Centar za regionalizam, kao jedan od osnivača Igmanske inicijative, predstavio projekat ove regionalne mreže nevladinih organizacija koji se odnosi na uspostavljanje stalnih oblika interparlamentarne saradnje prema iskustvima iz Nordijskog saveta. Ovaj projekat je podržala norveška ambasada u Beogradu.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

Analiza rada nacionalnih saveta

U okviru projekta “Evaluacija rada pet nacionalnih saveta - bugarski, mađarski, slovački, romski i rumunski” u Velikoj sali Skupštine Vojvodine , 4. juna 2012. godine u Novom Sadu održana je konferencija “Nacionalni saveti nacionalnih manjina u Srbiji - evaluacija rada, stanje i perspektive”. U radu konferencije je učestvovalo više od 90 učesnika, među kojima su bili predstavnici 18 nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji, predstavnici institucija nacionalnih manjina, civilnog sektora i brojni mediji.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

U Briselu predstavljeni finalni rezultati projekta

Tim projekta „Sloboda kretanja robe i ljudi između Srbije i Kosova u kontekstu regionalne saradnje“  koji Centar za regionalizam  realizuje uz podršku Delegacije EU u Beogradu,  boravio je 25. maja 2012. godine u Briselu,  gde je predstavio  finalne rezultate nezavisnog ekspertskog istraživanja u okviru ovog projekta.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

Promocija knjige Tomislava Jakića "Nisam zavijao sa vukovima"

U ponedeljak 14. maja 2012. godine u prepunoj sali Nezavisnog društva novinara Vojvodine, održana je promocija knjige Tomislava Jakića, člana Sveta Igmanske inicijativa, pod nazivom “Nisam zavijao sa vukovima”. Organizatori promocije su bili koalicija NVO Građanska Vojvodina i gradski odbor Udruženja antifašista Novog Sada. O Jakićevoj knjizi su govorili Laslo Tot, dugodišnji spoljnopolitički novinar Televizije Novi Sad i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

VIII tradicionalno antifašističko druženje na Fruškoj gori

U nedelju 13. maja 2012. godine na Fruškoj gori, u vikend kući Aleksandra Popova, direktora Centra za regionalizam, održano je VIII tradicionalno antifašističko druženje, koje je uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima okupilo oko šezdesetak članova, simpatizera i poštovalaca Igmanske inicijative.


  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

Ako se ne menja Ustav, dijalog o autonomiji je bespredmetan

Povodom intervjua predsedničkog kandidata koalicije „Izbor za bolji život“ Borisa Tadića, koji je dao novinama „Magyar Szo“ gde je rekao da će se nakon izbora „nastaviti politički dijalog o obimu i sadržaju autonomije Vojvodine“, direktor Centra za regionalizam, Aleksandar Popov je u novosadskom „Dnevniku“ izjavio da ne zna šta bi to novo mogao doneti dijalog o autonomiji Vojvodine, osim ako nije reč o promeni Ustava .

  pročitajte celu vest

.................................................................................................................................................................................

1 | 2 | 3 |

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.